Sporta laukums Aiviekstē

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts „Sporta laukuma izveide Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā”
Projekta finansējums 14112,13 eiro , t.sk. ELFLA 10584,1 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Izveidots futbola laukums, izveidots volejbola laukums, izveidots vingrošanas laukums, veikta aprīkojuma iegāde sporta laukumiem.

Adrese: Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads