Skeita rampa un basketbols Cesvainē

Biedrība „Durvis”


LEADER projekts „Atpūtas un sporta laukuma izveide”
Projekta finansējums kopā 19919,45 eiro , t.sk. ELFLA 17927,5 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Cesvaines internātskola
LEADER ieguldījums. Labiekārtota 1320 kv/m liela teritorija Cesvaines pilsētas centrā - atjaunots žogs 79 m garumā, uzstādītas un pieslēgtas 5 apgaismes laternas, ierīkotas 9 atkritumu urnas, 12 atpūtas soliņi, kā arī uzstādīta skeitparka rampa.

LEADER projekts „Laukuma vienkāršotā rekonstrukcija”
Projekta finansējums 14542,69 eiro , t.sk. ELFLA 13088,42 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Cesvaines internātskola
LEADER ieguldījums. Basketbola laukumam uzklāts triecienabsorbējošu segumu 288 kv/m. Uzstādīts pārvietojamā tualete. Par tualetes apsaimniekošanu ir vienošanās ar Cesvaines novada pašvaldību. Veikta laukuma apzaļumošana, iestādīti dažādus košumkrūmi. 

Labiekārtotais laukums brīvi pieejams bērniem un jauniešiem.

Adrese: A. Saulieša iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads

Vairāk šajā kategorijā: Sporta laukums Aiviekstē »