Sadarbība mežizstrādē Gaiziņa apkārtnē

Biedrība "Vidzemes attīstības projekti"

LEADER projekts „Jauna pakalpojuma iedzīvotājiem pieejamības nodrošināšana saudzīgā mežu apsaimniekošanā”
Projekta attiecina'maš izmaksas, t.sk. PVN, 19 920,21 eiro , t.sk. ELFLA 17 928,19 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja biedrība.

LEADER ieguldījums. Vieglās meža tehnikas "Dzelzs zirgs" iegāde ar aprīkojumu.

Nodrošināta pilnīgi jauna pakalpojuma izveidošanu īpaši aizsargājamas teritoriju saudzējošā mežu apsaimniekošanā.
Jau 2011.gadā ir apzināti 55 zemju īpašnieki, kas ir gatavi piedalīties projektā un profesionāla darbinieka uzraudzībā veikt savu mežu apsaimniekošanu videi draudzīgā veidā.
„Dzelzs zirga” vadību pārzina cilvēks, kas  Ērgļu arodvidusskolā ieguvis šo prasmju apliecinājumam atbilstošu meža saudzīgas apsaimniekošanas sertifikātu.

Adrese: „Bērziņi” , Vestiena, Madonas novads

T. 28700536