Atbalsta aitkopībai

Biedrība „Latvijas aitu audzētāju asociācija”

LEADER projekts „Pakalpojumu pieejamība, sasniedzamība un kvalitāte iedzīvotājiem visā biedrības "Madonas novada fonds" teritorijā”
Publiskais finansējums kopā 19905,98 eiro , t.sk. ELFLA 17915,38 , līdzfinansējumu nodrošināja biedrība.

LEADER ieguldījums. Svari ar nolasītāju un fiksatoru, divstāvu piekabe.
2011.gadā MNF teritorijā bija 15 222 aitas, reģistrēto ganāmpulku skaits 156, t.sk. 4 aitu audzēšanas šķirnes saimniecības. Pakalpojumi, ko sniedz LAAA, ir: aitu pārraudzība, vērtēšana; kontrolaudzēšanas un kontrolnobarošanas stacija; valsts subsīdiju apgūšana; informatīvais darbs.
Iegādātās iekārtas palielina LAAA sniegto pakalpojumu klāstu, veicinot aitkopības attīstību MNF teritorijā, uzlabo nodarbinātības līmeni teritorijā.

Adrese: "Zīles", Ošupes pagasts , Madonas novads

T. 26458188

www.latvijasaita.lv