Krīzes dienas centrs Lubānā

Biedrība "Meirānieši"
LEADER projekts "Dienas centrs ģimenēm ar bērniem"
Publiskais finansējums kopā 19026,91 eiro , t.sk. ELFLA 19026,91eiro.

LEADER ieguldījums. Vienkāršota renovācija 55 kv/m. Iegādātas virtuves mēbeles un sadzīves tehnika, istabas mēbeles un sadzīves tehnika, zīdaiņu pārtinamais galds, galda spēles. Smilšu terapijas aprīkojums.
Izveidots un iekārtots dienas centrs ģimenēm ar bērniem, kas sniedz patvērumu un drošu vidi ģimenes locekļiem krīzes situācijā; nodarbības dažādu dzīves prasmju apguvei jaunajām māmiņām; speciālistu un līdzcilvēku atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Adrese: Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas novads
T. 26482449

www.lubana.lv