300m šautuve

Biedrība „ Sporta klubs „Palejas””

 

 „300 metru šautuves izveide”

Projekta finansējums 19861,4 eiro , t.sk. ELFLA 17875,26 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

 

LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”.

Šautuvē notiek mednieku mācības un eksāmeni, zemessargu mācības un individuālie treniņi. Katru vasaru, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību noris „Paleju kauss”, Madonas novada atklātais čempionāts, trīs posmos un citas vietējā un Latvijas mēroga sacensības. Biedrība mērķis ir attīstīt šautuvi, lai uzņemtu starptautiska līmeņa pasākumus.

Sporta klubs „Palejas” mednieku kolektīviem un jebkuriem citiem interesentiem piedāvā šautuves pakalpojumus, mācības pieredzējušu instruktoru pavadībā.

 

Adrese: Madonas novads, Praulienas pagasts, “Palejas”
T. 28814132

Informācija internetā