Apaļā stenda šautuve

Biedrība „ Sporta klubs „Palejas””

 

„Apaļā stenda šautuves izveide”

Projekta finansējums 14934,92 eiro , t.sk. ELFLA 13441,43 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”. Rekonstruēta šautuve un iegādātas sķīvīšu mešanas iekārtas.

Šautuvē notiek mednieku mācības un eksāmeni, zemessargu mācības un individuālie treniņi. Katru vasaru, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību noris „Paleju kauss”, Madonas novada atklātais čempionāts, trīs posmos un citas vietējā un Latvijas mēroga sacensības. Biedrība mērķis ir attīstīt šautuvi, lai uzņemtu starptautiska līmeņa pasākumus.

Sporta klubs „Palejas” mednieku kolektīviem un jebkuriem citiem interesentiem piedāvā šautuves pakalpojumus, mācību pieredzējušu instruktoru pavadībā.

 

Adrese: Madonas novads, Praulienas pagasts, “Palejas”

T. 28814132

Informācija internetā.