Skrejošā aļņa siluets

Biedrība „ Sporta klubs „Palejas””

LEADER projekti „Skrejošā aļņa silueta šautuves izveide 100 metri”

Projekta finansējums 19861,4 eiro , t.sk. ELFLA 17875,26 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

LEADER ieguldījums. Papildināta jau esoša šautuve „Palejas”. Izbūvēta šautuve, izgatavots un uzstādīts skrejošā aļņa palaišanas mehānisms.

Šautuvē notiek mednieku mācības un eksāmeni, zemessargu mācības un individuālie treniņi. Katru vasaru, sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību noris „Paleju kauss”, Madonas novada atklātais čempionāts, trīs posmos un citas vietējā un Latvijas mēroga sacensības. Biedrība mērķis ir attīstīt šautuvi, lai uzņemtu starptautiska līmeņa pasākumus.

Sporta klubs „Palejas” mednieku kolektīviem un jebkuriem citiem interesentiem piedāvā šautuves pakalpojumus, mācību pieredzējušu instruktoru pavadībā.

 

Adrese: Madonas novads, Praulienas pagasts, “Palejas”

T. 28814132

Informācija internetā.

Vairāk šajā kategorijā: Apaļā stenda šautuve »