Reitterapijas zirgu iegāde

Biedrība jātnieku sporta klubs "Pakavs"
LEADER projekts „Reitterapijas pakalpojumu sniegšana Madonas reģionā 2”
Publiskais finansējums 5993,14 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Jātnieku sporta klubs "Pakavs".
Projekta ieguldījums. 2 reitterapijas zirgs, 2 zirgu reitterapijas aprīkojuma komplekti
Projekta īstenošana dod iespēju saņemt reitterapiju bērniem no septiņu mēneša vecuma, bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un kustību traucējumiem, pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem un uzlabot veselību pieaugušajiem. Nodarbības vada sertificēts speciālists.
Adrese: "Pakavi", Cesvaines novads.
T. 26481068, Biruta Jukša

Vairāk šajā kategorijā: Reitterapijas mājiņa »