Apvienotā virtuve Ļaudonā

Madonas novada pašvaldība

LEADER projekti „Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē”

Publiskais finansējums 15512,46 eiro, t.sk. ELFLA 11634,34 eiro, līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums.

Ar LEADER atbalstu Ļaudonas pagasta pārvalde veikusi vidusskolas virtuves ventilācijas un griestu vienkāršota renovāciju, iegādājusies marmītu, saldētavu, virtuves kombainu, traukus un galda piederumus, ēdamzāles galdus, ēdamzāles krēslus, nodrošinot ēdināšanu pašvaldības iestādēs - Ļaudonas vidusskolā, bērnudārzā un sociālās aprūpes centrā.
Adrese: Virtuve atrodas Ļaudonā Skolas ielā 2;

Vairāk šajā kategorijā: « Sanitārās telpas Barkavas KN