Sanitārās telpas Barkavas KN

Madonas novada pašvaldība
LEADER projekts Sanitāro telpu vienkāršotā rekonstrukcija Madonas novada Barkavas pagasta kultūras namā
Projekta attiecināmās izmaksas5613,94 eiro , t.sk. ELFLA 4210,45 eiro , līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība

LEADER ieguldījums. Sanitāro telpu vienkāršotā rekonstrukcija 23,34 kv/m.

Adrese: Brīvības iela 7, Barkava, Madonas novads

Vairāk šajā kategorijā: Apvienotā virtuve Ļaudonā »