ZS "Prauli" Biškopība

Zemnieku saimniecība "PRAULI"
LEADER projekts „Bišu stropu iegāde zemnieku saimniecībā "Prauli"”
Projekta attiecināmās izmaksas -7541,22 eiro , t.sk. ELFLA 3393,55 , līdzfinansējumu 60% apmērā nodrošināja projekta iesniedzējs. Attiecināmajās izmaksās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

 

LEADER ieguldījums. Iegādāti 100 jauni bišu stropus. Biškopības produkti tiek ievākti no apdzīvotām vietām tālā, dabīgām pļavām un mežiem bagātā lauku apvidū.

 

Adrese: "Prauli", Liezēres pagasts, Madonas novads
T. 29342986, Andis Knāķis

Vairāk šajā kategorijā: « ZS "Apogi", Jēra gaļas kūpinājumi