ZS "Dubultēni" Biškopība

Zemnieku saimniecība "DUBULTĒNI"
LEADER projekts „Ziedputekšņu ražošana "Dubultēnos"”
Projekta attiecināmās izmaksas -3393,55 eiro , t.sk. ELFLA 1527,09 eiro, līdzfinansējumu 60% apmērā nodrošināja projekta iesniedzējs. Attiecināmajās izmaksās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

LEADER ieguldījums. Iegādāti 30 jauni bišu stropi ar 30 ziedputekšņu uztvērēji un ziedputekšņu kalte.

Adrese: Dārza iela 9, Lazdonas pagasts, Madonas novads

T. 26119521