ZS "Ataugas" zemeņu un aveņu dārzi

Zemnieku saimniecība "ATAUGAS"
LEADER projekts „Zemnieku saimniecības "Ataugas" lauksaimniecības produkcijas ražošanas modernizācija un ogulāju stādījumu atjaunošana un paplašināšana”
Projekta attiecināmās izmaksas -6387,04 eiro , t.sk. ELFLA 2874,17 eiro, līdzfinansējumu 60% apmērā nodrošināja projekta iesniedzējs. Attiecināmajās izmaksās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

LEADER ieguldījums. Iegādāta jauna augsnes frēze (2 sekcijas, sekcijas darba platums 40-80 cm, dziļums 0-90 mm). Augsnes frēzēšanas, aveņu stādīšanas, zemeņu stādīšanas pakalpojums. Projektā paredzēja iegādāties ilggadīgos augus - 4000 aveņu stādus, šīs izmaksas pēc to veikšanas netika attiecinātas, jo Polijā izsniegtie pirkumu apliecinošie dokumenti nesaskan ar Latvijas likumdošanu.

Adrese: Dārza iela 9, Lazdonas pagasts, Madonas novads
T. 26440194, 4821517
www.apinukalte.lv