L.Mālniece Biškopība

Lilitas Mālnieces
LEADER projekts „Bišu stropu iegāde dravas paplašināšanai Mētrinas pagasta "Jaunārēs"”
Projekta attiecināmās izmaksas - 1422,87 eiro , t.sk. ELFLA 640,29 eiro, līdzfinansējumu 60% apmērā nodrošināja projekta iesniedzējs. Attiecināmajās izmaksās nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

LEADER ieguldījums. Iegādāti 20 jauni bišu stropi.

Adrese: "Jaunāres", Mētrienas pagasts, Madonas novads
T. 26545791