27.novembrī izsludinātajā LEADER projektu pieņemšanas 14.kārtā no 27.decembra līdz 27.janvārim iesniegts 41 projekts par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 939536.95 EUR. Kārtā pieejamais finansējums ir 571 997.63 EUR.
1.1.rīcībā „ Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” iesniegti 34 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 866 990.21 EUR. Atbalsta apmērs rīcībai 501 997.63 EUR. Iztrūkst 364992.60 EUR.
1.4. rīcība „ Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem” iesniegti 7 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 72 546.74 EUR.  Atbalsta apmērs 70 000 EUR. Iztrūkst  2546.74 EUR.
MNF vērtē projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai līdz 27.februārim. Projektus pēc vērtēšanas sarindos atbilstoši saņemtajiem punktiem. Projektus, kam ir pozitīvs vērtējums un attiecīgajā rīcībā būs pietiekams publiskais finansējums MNF iesniegs LAD tālākai vērtēšanai.

Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšana no 2020.gada 17.februāra līdz 17.martam.

Lasīt tālāk...

No 27.decembra līdz 27.janvārim varēs iesniegt LEADER projektus, kas MNF teritorijā attīsta uzņēmējdarbību. Vairāk informācijas skatīties sludinājumā.
Informatīvais seminārs 4.decembrī plkst. 10.00 Madonas Biznesa inkubatora telpās, Blaumaņa ielā 3.
Projektu īstenošanas vieta Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novads. Iesniedzēji var būt jau esoši uzņēmumi ar apgrozījumi līdz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā un personas, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību.

Lasīt tālāk...

Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13.kārta noslēgusies.
2.2. rīcības “Sabiedrības īstenotas aktivitātes” atbalsta apmērs ir 244 084,00 EUR. Iesniegti 33 projekti ar pieprasīto publisko finansējumu 337 069,86 EUR apmērā.
Projektu vērtēšana Madonas novada fondā notiks līdz 19.novembrim.

Lasīt tālāk...

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo