Starpvalstu sadrabības projekta "ABC vietējiem ražotājiem" ietvaros, deviņas vietājās rīcības grupas no Latvijas , Lietuvas un Čehijas piedāvā savu teritoriju vietējiem ražotājiem doties pieredzes braucienos, apgūstot citu valstu pieredzi amatnieku un mājražotāju atbalstam, uzņemējdarbības atbalsta aktivitāšu organizēšanā. Projekta dalībnieki visvairāk novērtē iegūtos jaunos kontaktus un draugus.

Projekta mērķis: Veicināt vietējo iedzīvotāju izaugsmi un aktivitāti, kā arī radīt pievienoto vērtību Vidzemē ražotiem produktiem apgūstot citu valstu pieredzi, ieviešot starptautiskas zināšanas uzņēmējdarbībā.

Projekta aktivitāšu aprakstu lasiet tālāk.

Lasīt tālāk...

Vidzemes Augstskola, tās Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts veic pētījumu par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” rezultātiem- LEADER projektu radītā situācija un iespējas.

Pētījumu pasūtījis nodibinājums Madonas novada fonds (MNF). Pētījuma mērķis ir veikt projektu iesniedzēju viedokļu un ar LEADER projektu ieviešanu saistīto jautājumu izpēti, apkopot LEADER radīto situāciju un iespējas vietējās attīstības stratēģijas teritorijā.

Darba grupas jau notikušas Varakļānu, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novados. Nākošās semināru diena notiks 26.augustā Jaunkalsnavā un Ļaudonā. Pētījuma rezultātu publiskā prezentācija plānota seminārā 16.septembrī.

Paldies visiem, kas jau izteikuši savus viedokļus, redzējumus par stratēģiju, rīcībām, LEADER projektiem, ierosinājumus MNF un iedzīvotāju sadarbībai!

2014.gada janvārī Madonas novada fondam LEADER pieejas īstenošanai papildus piešķirts finansējums – 75 094,31 euro apmērā ( 52 776,58 lati). Fonda padome nolēmusi papildus finansējumu izmantot 2013.gada 8.kārtā 1.2.rīcībāAtbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai” iesniegto projektu atbalstam, kurā līdz šim piešķirtais vietējās attīstības stratēģijas finansējums nepietiek. Vēl 1.2.rīcībai pārdalīti 319,91 euro finansējuma atlikums, kas radies citās rīcībās, projektu ieviešanas gaitā (413 pasākuma ietvaros).

Lasīt tālāk...

Madonas novada fondam ir piešķirts papildus finansējums iedzīvotāju aktivitāšu atbalstam vietējās attīstības stratēģijas teritorijā (Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados). Vēl viena LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota 2013. gada pavasarī.

Plānotā LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārta tiks izsludināta atbilstoši Lauku attīstības programmas 413. pasākumam - "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Lasīt tālāk...

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}