Madonas novada fonds ir pasūtijis un Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts veic pētījumu par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” rezultātiem- LEADER projektu radītā situācija un iespējas. Aicinām uz darba grupām 26.augustā Jaunkalsnavā un Ļaudonā un 29.augustā Madonā. Par darba kārtību grupās lasiet tālā.

Darba grupas jau notikušas Varakļānu, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novados. Pētījuma rezultātu publiskā prezentācija plānota seminārā 16.septembrī.

Lasīt tālāk ...

Starpvalstu sadrabības projekta "ABC vietējiem ražotājiem" ietvaros, deviņas vietājās rīcības grupas no Latvijas , Lietuvas un Čehijas piedāvā savu teritoriju vietējiem ražotājiem doties pieredzes braucienos, apgūstot citu valstu pieredzi amatnieku un mājražotāju atbalstam, uzņemējdarbības atbalsta aktivitāšu organizēšanā. Projekta dalībnieki visvairāk novērtē iegūtos jaunos kontaktus un draugus.

Projekta mērķis: Veicināt vietējo iedzīvotāju izaugsmi un aktivitāti, kā arī radīt pievienoto vērtību Vidzemē ražotiem produktiem apgūstot citu valstu pieredzi, ieviešot starptautiskas zināšanas uzņēmējdarbībā.

Projekta aktivitāšu aprakstu lasiet tālāk.

Lasīt tālāk ...

Vidzemes Augstskola, tās Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts veic pētījumu par vietējās attīstības stratēģijas „Madonas novada fonda darbības stratēģijas 2009.-2013.gadam” rezultātiem- LEADER projektu radītā situācija un iespējas.

Pētījumu pasūtījis nodibinājums Madonas novada fonds (MNF). Pētījuma mērķis ir veikt projektu iesniedzēju viedokļu un ar LEADER projektu ieviešanu saistīto jautājumu izpēti, apkopot LEADER radīto situāciju un iespējas vietējās attīstības stratēģijas teritorijā.

Darba grupas jau notikušas Varakļānu, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novados. Nākošās semināru diena notiks 26.augustā Jaunkalsnavā un Ļaudonā. Pētījuma rezultātu publiskā prezentācija plānota seminārā 16.septembrī.

Paldies visiem, kas jau izteikuši savus viedokļus, redzējumus par stratēģiju, rīcībām, LEADER projektiem, ierosinājumus MNF un iedzīvotāju sadarbībai!

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo