Madonas novada fondā Izvērtēti un Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegti LEADER projekti. Katru projektu izvērtēja pieci vērtētāji. Projekta iegūto punktu skaitu nosaka, saskaitot vērtējumus un summu izdalot ar pieci. Ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši specifiskajiem kritērijiem.

Lauku atbalsta dienestā izvērtēti ELFLA LEADER pieejas pasākumu 411- „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413- „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2010. gada maijā iesniegtie projekti. Atbalstu guvuši 15 projekti, kopējais finansējums – 117 890,13 lati. Pavisam 2010. gada maijā Madonas novada fondā iesniedza 48 projektus par kopējo finansējumu 516 369,75 Ls.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
Datums : Otrdiena, 21. Novembris
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo