1.kārtā iesniegto projektu saraksts ar MNF vērtējumiem publicēts Lauku atbalsta dienesta mājas lapā. Projektu sarakstā var iepazīties ar vērtēšanas rezultātiem 1.kārtā kopā un katrai rīcībai atsevišķi, un ir saraksts, kurā norādīts katra projekta mērķis un plānotās iegādes.
Ar 2016.gada 15.jūniju pretendenti ir tiesīgi uzsākt projektu īstenošanu, uzņemoties pilnu finanšu risku. Fiziskām personām uzsākot projekta īstenošanu ir jābūt komersanta, zemnieku saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēja statusam. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

MNF ir izvērtējis un iesniedzis Lauku atbalsta dienestā (LAD) 1.kārtā iesniegtos LEADER projektus. Projektu saraksts ar MNF vērtējumu vēl nav publicēts LAD mājas lapā. Izmaksas vēl nav attiecināmas.
17.jūnijā ir izsludināta 4.kārta, kurā iesniedz sabiedriskā labuma projektus un 5.kārta, kurā izsludinātas ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas vai lauksaimniecības produktu pārstrādes rīcības. MNF sagatavotā informācija par kārtām zemāk.

Līdz 30.jūnijam turpinās LEADER projektu iesniegšana divās Madonas novada fonda izsludinātās kārtās.
2.kārtā iesniedz sabiedriskā labuma projektus.
3.kārtā, projektus, kas veicina tirgus tradīcijas un vietējo produktu pieejamību Madonas novada fonda (MNF) darbības teritorijā Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novados.
MNF atrodas citās telpās. Madonā Poruka ielā 1, trešajā stāvā. Ieeja no Poruka ielas.

MNF izsludina atklātu LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu. Projekta iesniegumus pieņem no 19.jūlija līdz 19.augustam. Izsludinātas rīcības:
1.1.„Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un attīstība”,
1.3.„Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecības produktiem”.
Projektu pretendenti tiek aicināti uz individuālajām konsultācijām. MNF atrodas citās telpās Madonā Poruka ielā 1, trešajā stāvā. Ieeja no Poruka ielas.

Lasīt tālāk ...

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Datums : Pirmdiena, 16. Jūlijs
17
Datums : Otrdiena, 17. Jūlijs
18
Datums : Trešdiena, 18. Jūlijs
19
Datums : Ceturtdiena, 19. Jūlijs
20
Datums : Piektdiena, 20. Jūlijs
21
Datums : Sestdiena, 21. Jūlijs
22
Datums : Svētdiena, 22. Jūlijs
27
Datums : Piektdiena, 27. Jūlijs
28
Datums : Sestdiena, 28. Jūlijs
29
Datums : Svētdiena, 29. Jūlijs
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo