Biedrība "Dzērvenīte" aicina interesentus mācīties aust, mezglot, šūt, filcēt, veidot paklājus un apgūt karstās līmes dekoru veidošanu. Pirmā tikšanās notiek 1.novembrī  Murmastienes Kultūras centra zālē, Jaunatnes ielā 14, Murmastienē.
Interesenti var zvanīt  projekta vadītājai Ritai Ivenkovai, tālrunis 26428661.
Kursu ilgums 5 mēneši. Mācības pieejamas Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas un Varakļānu novada iedzīvotājiem.
Biedrības "Dzērvenīte" īstenotā LEADER projekta "Acis darba izbijās, rokas darba nebijās" attiecināmās izmaksas 1858 EUR, publiskais finansējums 1672 EUR.

4. un 5.kārtā iesniegto projektu saraksti ar MNF vērtējumiem publicēti Lauku atbalsta dienesta mājas lapā. Projektu sarakstā var iepazīties ar MNF vērtēšanas rezultātiem un  katra projekta mērķi un plānotām iegādem. Visās rīcībās ir pietiekams finansējums visu iesniegto projektu atbalstam.
Ar 2016.gada 16.septembri pretendenti ir tiesīgi uzsākt projektu īstenošanu, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ir zināms projektu vērtējums MNF, vēl nav zināms LAD lēmums. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

Lasīt tālāk ...

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo