Ar šī gada 13.augustu stājušies spēkā MK noteikumu Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""grozījumi. Izmaiņas attieksies uz nākamajām kārtām, kuras MNF plāno sludināt 2016.gada rudenī -2017. gada ziemā. Izmaiņas tiks skaidrotas ar kārtām saistītajos informatīvajos semināros.

Lasīt tālāk ...

Līdz 19.augustam var iesniegt uzņēmējdarbības projektus LEADER 5.kārtā.
Līdz 22.augustam var iesniegt sabiedriskā labuma projektus LEADER 4.kārtā. Sabiedriskā labuma projekta rezultātam jābūt, bez maksas, brīvi pieejama ikvienam interesentam.
Madonas novada pašvaldība nevar īstenot LEADER projektus Madonas pilsētā.

12.jūlijā Rīgā vietējo rīcības grupu pārstāvji kopā ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem apsprieda MK noteikumu projektu par starpteritoriālo un starpvalstu sadarbību. Starpvalstu sadaļā norādīts, ka sadarbības projekti, to aktivitātes, tiek īstenotas VRG darbības teritorijā un sadarbības partnera dalībvalsts teritorijā. Darbības tiek īstenotas kopīgi. Projektam ir ilgtspējas efekts. Viena projekta maksimālās izmaksas 100 000 euro. Starp neattiecināmajām izmaksām ir būvniecība. VRG sadarbības partneris projekta īstenošanā var būt biedrība.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Datums : Pirmdiena, 16. Jūlijs
17
Datums : Otrdiena, 17. Jūlijs
18
Datums : Trešdiena, 18. Jūlijs
19
Datums : Ceturtdiena, 19. Jūlijs
20
Datums : Piektdiena, 20. Jūlijs
21
Datums : Sestdiena, 21. Jūlijs
22
Datums : Svētdiena, 22. Jūlijs
27
Datums : Piektdiena, 27. Jūlijs
28
Datums : Sestdiena, 28. Jūlijs
29
Datums : Svētdiena, 29. Jūlijs
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo