Vietējā rīcības grupa – nodibinājums Madonas novada fonds (MNF) – uzsācis sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu jaunajam periodam 2023.-2027. gadā. SVVA stratēģija tiek izstrādāta divos virzienos – uzņēmējdarbība un kopienu spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iedzīvotāju iniciatīvas. Teritorija, kurā tiks ieguldīts MNF piesaistītais stratēģijas īstenošanai piešķirtais LEADER finansējums, ir Madonas un Varakļānu novads.

Lai stratēģijā iekļautu vietējās sabiedrības redzējumu par teritorijai nozīmīgiem attīstības virzieniem un teritorijas izaugsmi veicinošus projektu atlases nosacījumus, MNF rīko iedzīvotāju darba grupas. Pirms kopīgā darba MNF iepazīstinās ar LEADER 2014.-2020. rezultātiem, 2022.gada pavasarī darba grupās izstrādāto jauno rīcību plānu un LEADER nosacījumiem 2023.-2027.gada periodā.

Aicinām uz tikšanos!

11.aprīlī plkst.18.00 darba grupa “Aktīvas kopienas” Saules ielā 2A, Madonas Biznesa attīstības centra trešā stāva zālē. Kopīgi strādāsim ar kopienu un biedrību aktivizēšanas jautājumiem.

12.aprīlī plkst.18.00 darba grupa “Uzņēmējdarbība” Saules ielā 2A, Madonas Biznesa attīstības centra trešā stāva zālē. Stratēģijas ietvaros MNF plāno piešķirt LEADER finansējumu uzņēmējdarbībā jaunu uzņēmumu veidošanai un esošo uzņēmumu ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR gadā attīstībai.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

{article LAD/VLT/ZM}{text}{/article}

{article Grozs}{text}{/article}