Vietējā rīcības grupa Madonas novada fonds (MNF) ir saņēmis apstiprinājumu no Zemkopības ministrijas par papildu finansējuma 878 196 euro piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai. MNF finansējumu stratēģijas ietvaros novirzījis uzņēmējdarbības atbalstam - 1.1.rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” un 1.4. rīcība “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai”.

LEADER projektu iesniegšanas 17.kārtu plānots izsludināt 2021. gada novembrī, projektus iesniedz 2022.gada janvārī.

Attiecināmās izmaksas atbilstoši MKN 590 28.pantā minētās izmaksas, t.sk. jauni pamatlīdzekļi un būvniecība.

Gatavojoties 17. kārtai, MNF iesniedzis stratēģijas grozījumus Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas atlases komitejai.

Gaidāmās izmaiņas:

1.1. rīcībā palielinātas maksimālās projekta attiecināmās izmaksas līdz 100 000 euro. Atbalstu, kas pārsniedz 50 000 euro, saņem uzņēmējs, kam pēdējā noslēgtā gadā ir apgrozījums attiecīgajā nozarē. Ir iekārtas un aprīkojums, ar ko aprīkot ēku un telpas (pabeidzot LEADER projektu, telpās uzstādītas darbam gatavas stacionāras iekārtas un aprīkojums pakalpojuma sniegšanai, ražošanai, pārstrādei). Telpu mērķis – sniegt pakalpojumus, ražot un pārstrādāt lauksaimniecības produkciju. Neatbalsta tehnikas novietnes, garāžas u.tml.

Savukārt MKN 590 nosaka, ka viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās infrastruktūras projektiem ir līdz 100 000 euro, ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējiem projektiem maksimālā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 50 000 euro.

1.4. rīcībā palielinātas maksimālās projekta attiecināmās izmaksas līdz 50 000 euro. Atbalstu, kas pārsniedz 20 000 euro, saņem uzņēmumi, kas strādā tūrismā vai attīsta tūrismu kā papildu nozari – ir vismaz viens noslēgts saimnieciskais gads, kas apliecina ieņēmumus no darījumiem.

Ir veikti precizējoši grozījumi LEADER projektu vērtēšanas kritērijos, kas tiks publicēti pēc to apstiprināšnas komitejā.

Notikuši arī grozījumi MKN 590 - palielināts apgrozījuma apjoms pēdējā noslēgtā gadā. LEADER projektus varēs iesniegt pretendents, kura apgrozījums ir ne vairāk kā 150 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas.

LEADER projektu sagatavošanas un atbilstības nosacījumus skaidrosim seminārā, kas notiks pēc 17.kārtas izsludināšanas novembrī. Par 17.kārtu informācija tiks publicēta www.mnf.lv, laikrakstā Stars un www.lad.gov.lv .

Atgādinām, ka ar 2021. gada 11. oktobri pasākumi un pakalpojumi iekštelpās – tikai potētiem, izslimojušajiem vai testētajiem.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo