17.septembra laikrakstā Stars MNF valdes locekle Jogita Baune raksturo biedrības kā aktīvās vietējās sabiedrības izpausmi, kas veido kopienas pašapziņu.

Intervijas pilnais teksts turpinājumā:

— Kā vērtējat biedrību pastāvēšanas nozīmi un kādi ir Madonas un Varakļānu novada iedzīvotāju ieguvumi no tām?

Biedrības var raksturot no dažādiem skatu punktiem. Tās ir nozīmīga aktīvās vietējās sabiedrības izpausme. Biedrības apvieno vietējo sabiedrību – veido kopienas pašapziņu. Daudziem dalība biedrībā ir iespēja būt aktīviem pašiem. Tā ir iespēja darīt lietas kopā. Biedrība ir arī juridiska persona, kas var uzņemties nopietnu atbildību – nomāt telpas, īstenot projektus, veikt saimniecisko darbību. Pilsētās un ciemos, kuros darbojas biedrības, ir daudz vienkāršāk sazināties ar cilvēkiem, lai viņus satiktu, uzrunātu, iesaistītu kopīgos projektos, tā ir pilnīgi cita kopīguma sajūta, spēcīgas vietējās kopienas sajūta, kas veicina sadarbību. Aizbrauciet uz Lubānu, Ērgļiem, Varakļāniem vai Jaunkalsnavu!

 — Lūdzu, pastāstiet par „Madonas novada fonda” sadarbību ar biedrībām (projektu ietvaros un tamlīdzīgi).

Strādāt ar biedrībām vienmēr ir patīkami. Cilvēki ar degsmi un interesi stāsta par savām idejām. Šajā plānošanas periodā ir attīstītas tradicionālās lietas – sabiedriskie centri. Liela uzmanība bija pievērsta amatniecībai. Tādus projektus īstenoja “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība”, “Aronas pīlādzis” Kusā, “Ābele” Mētrienā. Dažādas sportošanas iespējas un aktīvo atpūtu dabā piedāvā “OK Arona”, florbola klubs “Madona”. Biedrība “Kontaktligzda” piedāvā minifutbolu un hokeju Degumniekos. “Aborieši” aktīvi darbojas Lubānā. “Sinerģija V” Varakļānos izveidoja āra trenažieru laukumu. Biedrību organizētas mācības notikušas Murmastienē, Varakļānos, Barkavā, Mētrienā, Degumniekos, Bērzaunē, Kusā, Sarkaņos, Cesvainē un Ērgļos. Biedrība “Zaļie pirkstiņi” sakārtoja stādu tirgu Madonā. Biedrības veido arī kvalitatīvu kultūrvidi. Ja vērtē kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tad pārdomātākie un mākslinieciski augstvērtīgākie objekti izveidoti ar iedzīvotāju iniciatīvu. Nodibinājums "Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA" Lubānā, saglabājot B.Mārtuževas mantojumu, izveidoja dzejas klēti, spoguļvirsmas slēptuvi un dzejas stropu. Ērgļos biedrība “Ērgļu sirds” labiekārtoja Ērgļu pils parka teritoriju, kur apmeklētāji var pasēdēt ar vēsturiskiem skatiem izgleznotā lapenē un nofotografēties ar lielajiem sargsuņiem.

 — Cik daudz biedrību ir saņēmušas finansiālu atbalstu no LEADER un/vai citiem projektiem? Pēc kādiem kritērijiem „Madonas novada fonds” vadās, lai izvērtētu finansējuma piešķiršanas nepieciešamību?

Kad LEADER 2007.gadā ienāca Madonas rajona teritorijā, tas strādāja tikai ar biedrībām, divu gadu laikā atbalstot 39 projektus, par summām līdz 5000 EUR projektam. No 2009. līdz 2014.gadam 50 biedrības īstenojušas 72 projektus. No 2016. līdz 2020. gadam 35 biedrības ar LEADER atbalstu īstenojušas vai īsteno 70 projektus.

— Vai saskatāt kādus uzlabojumus, kurus būtu vajadzīgs veikt, lai biedrību darbība Madonas novadā būtu vēl sekmīgāka, efektīvāka un kvalitatīvāka?

Madonas novada fonds smeļas idejas iedzīvotāju izteiktajos priekšlikumos. Pateicoties tiem, šajā plānošanas periodā varējām atbalstīt ne tikai biedrību organizēto aktivitāšu iedzīvotājiem attīstību, bet arī mācības aušanā, šūšanā, dizaina priekšmetu izgatavošanā un iesaistīties starpteritoriālos projektos, kas saitīti ar tradicionālo amatniecību tagadnē un industriālā mantojuma saglabāšanu. Tuvojas brīdis, kad Madonas novada fonds sāks darbu pie jaunās stratēģijas izstrādes, tad atkal jautāsim iedzīvotājiem, kas viņus interesē. Ceram saņemt jaunus ieteikumus un redzējumus, kā attīstīt iedzīvotāju iniciatīvas, jo redzam, ka samazinās aktīvo biedrību skaits. Īpaši gaidām aktivitāti no uzņēmēju biedrībām – kā attīstīt sadarbību, pieredzi, zaļo ekonomiku, tehnoloģiju izmantošanu MNF darbības teritorijā.

 — Vai ir kādi izaicinājumi/grūtības ar kurām biedrībām jāsaskaras, kuras ietekmē biedrību ikdienas darbu? Ja ir, tad kādas, un kā tās tiek risinātas?

Ja iedzīvotāji ir aktīvi, tad viņiem ir daudz iespēju piesaistīt finansējumu, ne tikai LEADER. Vietējās pašvaldības arī labprāt sadarbojas ar biedrībām, ir konkursi aktivitāšu atbalstam, ir līdzfinansējums LEADER projektiem. Vienīgais sāpīgais jautājums dažviet ir – apkurināmas, labiekārtotas telpas.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo