Kad ierodamies Degumnieku multifunkcionālajā centrā „13.km”, rit garšīga darbošanās, gatavojot konfekšu pušķus, groziņus, podiņus biedrības “Pauze AD” īstenotā LEADER projekta “Dažādu amatu prasmju apguve Ošupes pagastā” ietvaros ar mērķi paplašināt iedzīvotāju iespējas apgūt jaunus amatus un prasmes.

Floristikas nodarbības pasniedz izcila floriste un lieliska skolotāja Valentīna Gailīte.

Projekta dalībnieces pasniedzējai pateikušas, ko vēlētos apgūt, un tā tapušas krāsainas rudens ziedu kompozīcijas, sēru vainagi un floretes, konfekšu pušķi un dāvanu iesaiņojumi – dāmas kreppapīra krinolīnos.

Rezultāts ir lielisks un praktiski izmantojams, kaut sākumā bijusi neticība, ka kaut kas izdosies.

 

Otrs šī projekta nodarbību cikls – ādas pastalu darināšanas meistarklases –, ko vada pasniedzēja Antra Cimiņa, arī pulcējis interesentus, kuri vēlējušies praktiski apgūt pastalu izgatavošanu no kājas mēra noņemšanas līdz gatavam apavam. Plauktā rindojas dažādu izmēru un krāsu pastalas.

Meistarklašu dalībnieki dalījušies divās grupās, lai pasniedzējai būtu iespēja individuāli strādāt ar katru no viņiem. Pastalu izgatavošanas prasmes ir kā atgriezeniskā saite ar iepriekš realizētiem projektiem par aušanas nodarbībām un kokles spēles apmācību.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 2000,00, publiskais finansējums – EUR 1800, līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošina Madonas novada pašvaldība.

Biedrība „Pauze AD” darbojas jau 2 gadus, kopš 2018.gada jūnija. Biedrības mērķi: veicināt Madonas novada iedzīvotāju visu vecuma grupu sadarbību, aktivitātes iniciatīvas, sociālajā, sporta un kultūras norisēs, kā arī sabiedriskajā dzīvē; veicināt invalīdu un sociāla riska grupu cilvēku integrēšanu sabiedrībā; organizēt pasākumus, kuri paredzēti jauniešiem, invalīdiem, pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem un citām iedzīvotāju grupām; iesaistīties vides aizsardzībā, ekoloģiska dzīves veida popularizēšanā.

Šis biedrībai nav vienīgais LEADER projekts. Veiksmīgi īstenots vēl viens praktisko prasmju un zināšanu veicināšanas projekts “Koklītes koklēja ezera malā” ar mērķi organizēt kokles spēles apmācību ciklu, lai visu paaudžu iedzīvotājiem radītu interesi par kokļu spēlēšanu un pozitīvo iedarbību uz garīgo veselību.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 1500,00, publiskais finansējums – EUR 1350, līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošina Madonas novada pašvaldība.

Dace Kalniņa, kurai ir ļoti daudz amatu – Ošupes pagasta jaunatnes darbiniece, centra „13.km” saimniece un biedrības “Pauze AD” pārstāve – mums aizrautīgi stāsta par jau paveikto un tālākajām iecerēm. Jāatceras, ka aiz projekta vienmēr stāv cilvēks. Pateicoties Daces uzņēmībai, vēlmei strādāt un izkustināt apkārtnes iedzīvotājus, uzrakstīti un īstenoti daudzi projekti.

Projekts “Brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana visa vecuma grupu iedzīvotājiem Ošupes pagastā” ar mērķi dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas Ošupes pagastā un tā apkārtnes iedzīvotājiem, veidot jaunu piedāvājumu klāstu un aizraut ar jaunām, nebijušām aktivitātēm jau noslēdzies. Lai aktivizētu sabiedrību fiziskām nodarbībām un mudinātu darboties pašiem ar mūsdienīgām tehnoloģijām, tā piedāvājot iespēju iedzīvotājiem uzlabot dzīves kvalitāti, projekta ietvaros iegādāts dators, velosipēdi, smūvošanas riņķi, nūjošanas nūjas, izšujamā mašīna.

Projekta attiecināmās izmaksas EUR 4197,20, publiskais finansējums – EUR 3777,48, līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošina Madonas novada pašvaldība.

Dace uzsver, ka centru apmeklē ne tikai jaunieši. Te sanāk kopā un brīvo laiku saturīgi pavada arī pensionāri. Projektos iegādātie pamatlīdzekļi un iegūtās prasmes satuvina iedzīvotājus, mudina aktīvi līdzdarboties un izmantot centra sniegtās iespējas.

Novēlam aktīvu darbošanos!

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo