Madonas novada pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa ir atbildīga par daudzu projektu ieviešanu. 2016.gadā Madonas novada fondā iesniegtajiem trim LEADER projektiem jau rit trešais uzraudzības gads.

Projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta Ozolos” Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000008 ietvaros iegādātas četras rotaļu iekārtas bērniem un pusaudžiem, virvju piramīda, āra trenažiera komplekss, āra dambretes galdiņš, atpūtas soliņi un drošības kritērijiem atbilstošs gumijas un smilšu segums. Projekta kopējās izmaksas EUR 27 000,00.

Projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagastā” Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000011 ietvaros iegādātas šūpoles, šūpoles uz atsperes, piramīda, šķēršļu josla, sporta un rotaļu laukuma komplekss, vingrošanas iekārta, kā arī soliņi un atkritumu urnas. Projekta kopējās izmaksas EUR 20 835,41.

Projekta “Sporta laukuma izveide Lazdonas pagastā” Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000015 ietvaros izstrādāts tehniskais projekts un veikti būvniecības darbi, izveidojot strītbola laukumu un volejbola laukumu. Finansējums izmantots arī, lai nodrošinātu autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumus projekta īstenošanas laikā. Projekta kopējās izmaksas EUR 21 503,53.

Projekti  tiek realizēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Pašvaldību kultūras, sabiedrisko aktivitāšu un sporta infrastruktūras, ar to saistīto teritoriju sakārtošana un kvalitātes nodrošināšana”. Katra projekta attiecināmās izmaksas ir 16 000,00 EUR, publiskais finansējums – 11 200,00 EUR, līdzfinansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo