Praulienas pagasta tautas nama vadītājai Sarmītei Lazdiņai vienmēr ideju pilna galva un milzīga vēlme darboties. Viņa uzrakstījusi pieteikumus un realizējusi vairākus projektus. Arī Madonas novada fondā iesniedzot biedrības “Ritentiņš” projektu “Šūšanas un izšūšanas prasmju pilnveidošana Praulienas pagastā”, viņa atzina, kas “tas vajadzīgs maniem kolektīviem”.

Šī projekta mērķis ir nodrošināt praktisku prasmju un zināšanu veicināšanu Praulienas pagastā, apgūstot Vidzemes vainagcepuru šūšanu un izšūšanu un godē piegriezuma svārku un blūzes šūšanu.

Septembrī projekts noslēdzās ar nelielu izstādi un atskatu uz paveikto. Sākumā par vainagcepuru šūšanu bija ļoti liela interese, bet ne visas dalībnieces tika galā ar sarežģīto uzdevumu. No sākuma bijusi neticība: Kā es to varēšu? Kur nu es! Kā te kaut ko var saprast? Taču galaiznākums ir izcils – skaisti izstrādāti, smalki un atšķirīgi darbi.

Dalībniece no Meirāniem vainagcepuri darinājusi pēc savas vecmammas cepures parauga. Kādai josliņas šaurākas, kāda izvēlējusies citu rakstu un joslu platumu.

Pasniedzēja Vanda Podiņa atzīst, ka sākums bijis grūts, taču labs darbiņš, kas padarīts. Projekta dalībnieces no Praulienas kora un Lubānas novada deju kolektīva ar saviem darinājumiem papildinās kolektīvu tautas tērpus, bet pārējās dalībnieces iegūtās zināšanas izmantos, komplektējot savus tautas tērpus. Ir doma, ka divas rokdarbnieces savas prasmes varētu izmantot, lai darinātu vainagcepures pārējām Praulienas kora dalībniecēm.

Pasniedzējas Jolantas Anusānes vadībā projekta dalībnieces apguva prasmes godē piegriezuma svārku un blūžu šūšanā.

Viņas savus darinātos tērpus izmantos deju kolektīvā “Saikavieši”, iestudējot jaunu deju, taču prasmes varēs izmantot, arī šujot citus tērpus. Tā jau kļuvusi par tradīciju, jo Jolanta palīdzējusi sašūt tautiskos brunčus arī Barkavas deju kolektīva meitenēm.

Evita kā īsta modele demonstrē uzšūtos svārkus un blūzi.

 

Madonas novada fonds ļoti priecājas par šiem praktisko prasmju un zināšanu apmācību cikliem, jo, kā atzīst MNF vadītāja Jogita Baune, tā ir iespēja sanākt kopā cilvēkiem no dažādiem novadiem un pagastiem, satikties, apmainīties ar idejām, praktiski darboties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūstot dzīvē noderīgas iemaņas.

Projekts "Šūšanas un izšūšanas prasmju pilnveidošana Praulienas pagastā" Nr. 19-05-AL23-A019.2206-000010 tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana Madonas novada fonda teritorijā”. Projekta attiecināmās izmaksas 1987,00 EUR, publiskais finansējums – 1788,30 EUR, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – 10%.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo