Mums vienmēr ir patīkami novērtēt to cilvēku darbu, kuri dara, nevis čīkst par to, ka Eiropa mums nepalīdz un pieprasa: “Dodiet! Mums pienākas!”.

Iegriežoties autoservisā SIA “DSC auto”, kur saimnieko Druvis Ceplītis, šķiet, ka esi atbraucis nekurienē, jo apkārtnē māju nav, tāpat arī autoservisam tuvākā apdzīvotā vieta Katrīna ir patālu no Ērgļiem un uz to ved grantēts ceļš.

Taču darbs notiek! Druvis ir pieprasīts meistars un pie viņa mašīnas ved remontēt no tālienes. Arī tādas, no kurām citi meistari atteikušies vai, tieši otrādi, sabojājuši. Ja klients ir pārbaudījis, ka darbs tiek darīts kvalitatīvi, viņš atgriežas un meistaru iesaka arī citiem.

Druvis stāsta un rāda. Pašu spēkiem iekārtots angārs remontdarbiem, palīgtelpas, piemēram, virpošanai, ēkām uzlikts jumts, pārklāts sienu apšuvums.

Ar LEADER atbalstu iegādātas iekārtas – hidropacēlājs, instrumentu ratiņi, kondicionieru uzpildes iekārta, bremžu pārbaudes iekārta, tā sasniedzot projekta mērķi – nodrošināt autoservisa pakalpojumu pieejamību Ērgļu novadā un tuvākā apkārtnē. Ieguldot investīcijas iekārtu iegādē, pilnveidot autoservisa pakalpojumu dažādību, aptverot lielāku klientu skaitu. Celt servisa pakalpojuma kvalitāti.

Servisā remontē gan vieglās automašīnas, gan smago tehniku un traktorus, veicot arī mašīnu pārbūvi un restaurāciju. Patīk nopietnie darbi – motorus taisīt.

Šobrīd te strādā trīs darbinieki. Taču, kā jau visur, ir problēmas ar kvalificētiem darbiniekiem, tomēr sāpīgākais ir darbinieku attieksme. Pret klientu, pret remontējamo tehniku, pret darbu. Druvis saka, ka šobrīd pie viņa strādā meistars ar zeltas rokām, kurš prot visu. Vieglā ceļa meklētāji ir aizgājuši.

Autoservisa īpašnieks pats atzīst, ka ir gatavs skrūvēt 24/7 (24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā). Viņam patīk un interesē. Jau no 18 gadu vecuma darbs ar tehniku bijis galvenais. Druvis regulāri apmeklē dažādus kursus un papildina zināšanas, jo tehnoloģijas mainās, ir jāiet līdzi laikam.

Nākotnes ieceru daudz. Vajadzētu celt piebūvi ar augstiem griestiem, lai varētu remontēt smago tehniku, jāiegādājas dažādas iekārtas.

It visā jūtams pamatīgums, saimnieciskums un atbildība par savu darbu.

 

Projekts “Autoservisa pakalpojumu dažādošana un attīstība” Nr. 16-05-AL23-A019.2102-000003 tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izveide un attīstība”.

Projekta attiecināmās izmaksas 9755,00 EUR, publiskais finansējums 5853,00 EUR, atbalsta intensitāte – 60%.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo