Noslēgumam tuvojas divi Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrības realizēti   LEADER projekti – “Aužam Varakļānos” un “Gleznojam Varakļānos”, kuri turpina radošu apmācību ciklu projektos “Aušanas prasmju apguve” un “Gleznošanas meistardarbnīca”.

Projekta “Aužam Varakļānos” mērķis ir organizēt aušanas apmācības, kuras papildinās Varakļānu Amatniecības centra nodarbību klāstu, nodrošinot gan lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, gan iespēju radīt amatniecības priekšmetus, kuru pārdošana nākotnē varētu kļūt par potenciāli nozīmīgu pamatienākumu avotu vietējiem un plašāka reģiona iedzīvotājiem.

Iepriekšējos projektos aust gribētāju bijis tik daudz, ka pasniedzējai Ievai Melnei-Mežajevai nācies vien turpināt iesākto apmācību ciklu.

Nodarbības notika vienu reizi nedēļā no 2019.g. novembra līdz 2020.g. jūlijam. Nodarbību tēmas ļoti plašas – skiču, tehnisko rakstu veidošana, materiālu aprēķināšana, materiālu sagatavošana, velku diegu uzmešana, velku diegu aprēķināšana un iekārtošana stellēs, aušana, gatavo darbu apstrāde. Gala produkti – audējām iesācējām: lupatu deķīši, lina galda sedziņas un šalle, savukārt audējām ar priekšzināšanām: tautu tērpa bruncis, josta un pirts dvielis. Vienlaicīgi audējas var darboties uz 8 stellēm, kuras jau ir Amatniecības centra rīcībā. Pozitīvi ir tas, ka, iepriekš vienojoties,  pie stellēm var tikt jebkurā laikā. Sievas to arī izmanto. Protams, savas korekcijas ieviesis arī karantīnas laiks, kad katra audusi individuāli.

Projekta “Gleznojam Varakļānos” mērķis ir turpināt organizēt glezniecības meistarklases, lai dalībnieki apgūtās zināšanas un prasmes turpmāk varētu pielietot savas radošās darbības attīstībā.

Pasniedzējas Jolantas Ābeles, kura vadīja arī iepriekšējo nodarbību ciklu, vietā kopš jaunā gada veiksmīgi darbojas Vēsma Ušpele.

Te sanākuši cilvēki bez priekšzināšanām gleznošanā, un ir tikai jābrīnās un jāpriecājas, kā viņi atveras un izpaužas radoši, kaut sākumā pasniedzējas dotie darba uzdevumi šķiet pilnīgi neizpildāmi. Tā bijis, piemēram, ar portretu gleznošanu. Nodarbību dalībnieki pat protestējuši, ka portretus jau nu gan viņi nezīmēšot, nemākot. Taču pasniedzēja pratusi pārliecināt, ka tas būs pa spēkam. Tapusi lieliska portretu galerija.

Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ir radošuma un mākslas centrs ar gaišu auru, kurā radoši darbojas ne tikai 120 audzēkņu, bet ļoti veiksmīgi izpaužas arī pieaugušie, apgūstot jaunas prasmes, pilnveidojot jau iepriekš apgūto un sanākot kopā, lai kvalitatīvi un piepildīti pavadītu savu brīvo laiku. Te īstenoti vairāki Madonas novada fonda projekti.

Projekti “Aužam Varakļānos” Nr. 19-05-AL23-A019.2206-000003 un “Gleznojam Varakļānos” Nr. 19-05-AL23-A019.2206-000004 tiek realizēti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana Madonas novada fonda teritorijā”. Katra projekta attiecināmās izmaksas 2000,00 EUR, publiskais finansējums 1800,00 EUR, atbalsta intensitāte – 90%. Varakļānu novada pašvaldības līdzfinansējums – 10%.

 

  

 

 

 

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo