Ceturtdien, 21.maijā, par spīti aukstajam laikam un spēcīgajam lietum, Madonas tirgū ir ilgi gaidīti svētki. Iecere labiekārtot tirgus laukumu un sakārtot tirdzniecības vietas urdījusi jau sen, tagad tā sākusi piepildīties. Piedaloties Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā, biedrība “Dēstu tirgus “Zaļie pirkstiņi”” sekmīgi realizējusi LEADER projektu “Madonas Dēstu tirgus labiekārtošana”.

Projekta mērķis ir aprīkot Madonas dēstu tirgu ar ērtām mūsdienīgām tirgus nojumēm, pakāpeniski piesaistot plašāku dēstu tirgus dalībnieku skaitu, palielinot iespēju vietējiem dēstu audzētājiem satikt savu potenciālo klientu un pilnveidot piedāvājumu, kas ietver dēstus, kā arī reģionālas izcelsmes augļus, dārzeņus, dekoratīvos augus u.tml.

 

Biedrība “Dēstu tirgus “Zaļie pirkstiņi”” dibināta 2019.gada augustā, tās darbības mērķi:

 

1. Veidot labvēlīgu vidi vietējo stādu audzēšanas nozares attīstībai;

2. Veicināt vietējo cilvēku nodarbinātību un sekmēt novada ilgtspējīgu attīstību;

3. Radīt iespēju vietējiem dēstu audzētājiem satikt savu potenciālo klientu, pakāpeniski piesaistot plašāku dēstu tirgus dalībnieku skaitu ar piedāvājumu, kas ietvertu reģionālās izcelsmes augļus un dārzeņus, vietējos klimatiskajos apstākļos audzētus dekoratīvo koku, krūmu, puķu, augļu koku, ogulāju stādus;

4. Uzlabot tirgus vietas vizuālo pievilcību;

5. Sekmēt savstarpējo komunikāciju, pieredzes apmaiņu;

6. Atbalstīt un sekmēt citu vietējo produktu sezonālu piedāvājumu lokālajā dēstu tirgū.

Madonas dēstu tirgus sāka darboties drīz pēc neatkarības atjaunošanas – 1995.gada 9.martā ar Madonas pilsētas domes lēmumu Nr.16 saņemta atļauja uz esošā grunts gabala Rīgas ielā 2a ierīkot tirgus vietu un izīrēt to tirdzniecībai ar mājdzīvniekiem, augļu kokiem, ogulājiem, dažādiem dēstiem, stādiem, puķēm. Tas ir vienīgais dēstu tirgus Madonā. Zemes īpašnieks Valdis Aivars un Anita Aivare atcerējās tirgus pirmsākumus. Iepriekšējais tirgus aprīkojums veidots 1995.gadā.

Ir jāiet laikam līdzi, tādēļ vecās, savu laiku nokalpojušās nojumes šobrīd nomainītas ar 7 modernām, dizainiski interesantām mājiņām, kuras raisa asociācijas ar stādu kastēm un lieliski iekļaujas apkārtējā ainavā. Tās ir pārvietojamas un ir iecere tirgu attīstīt, tādas uzstādot vēl vairākas.

Prieks, ka nojumes piegādājuši vietējie uzņēmēji – SIA “Pamati 7” – un, kā teica MNF administratīvā vadītāja Jogita Baune, nauda paliek teritorijā, ļaujot attīstīties vietējiem uzņēmumiem. Tirgotāji ir apmierināti ar ērto izvietojumu, plašajām letēm un ir gatavi sagaidīt pircējus, jo papildus nekas nav nepieciešams.

Šis tirgus madoniešiem ir ļoti vajadzīgs. Vietējie tirgotāji, vietējā, pašu audzētā produkcija vietējiem cilvēkiem.

Darāmā vēl ir daudz, un projekta iniciatore un virzītāja Agrita Aivare jau “zīmē” nākotnes vīzijas, kā šo vietu attīstīt. Atbalstu iecerēm izsaka arī Madonas novada pašvaldības vadītājs Agris Lungevičs, Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas galvenā speciāliste Ilze Vogina un Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris.

Projekta attiecināmās izmaksas 12950.00 EUR, publiskais finansējums 11655.00 EUR, atbalsta intensitāte – 90%. Projekta līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošināja Madonas novada pašvaldība. Arī teritorijas uzturēšanai neatsverams ir atbalsts no pašvaldības, kas palīdz uzturēt laukuma segumu.

Fotogrāfijas varat skatīt Madonas mājaslapā .

 

Projekts “Madonas Dēstu tirgus labiekārtošana” Nr. 19-05-AL23-A019.2202-000014 tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Sabiedrības īstenotas aktivitātes”.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo