25.februārī izsludinātajā LEADER projektu pieņemšanas kārtā no 25. marta līdz 25.aprīlim Madonas novada fondā iesniegti 29 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 528 908.86 EUR. Kārtā pieejamais finansējums ir 522 300 EUR. 1.1.rīcībā „ Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” iesniegti 16 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 388 086.2 EUR. Atbalsta apmērs rīcībai 452 300 EUR. 1.4. rīcībā „ Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem” iesniegti 13 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 140 822.66 EUR.  Atbalsta apmērs 70 000 EUR.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo