Biedrība “Melnais Piens” dibināta 2007.gadā, ieguvusi sabiedriskā labuma statusu kultūras veicināšanas jomā.
2017. gadā biedrība realizēja LEADER projektu “Multimediju studija –  mūsdienīga brīvā laika pavadīšanas iespēja Madonas novadā”, izveidojot tehniski aprīkotu multimediju studiju Kanna un noorganizējot divus 3 mēnešu apmācību un praktisko nodarbību ciklus darbā ar multimediju programmatūru un tehnoloģijām. Tā kā atsaucība bija liela, tika nolemts radošo darbu turpināt nākamajā projektā, kura mērķis ir noorganizēt un novadīt radošu, mūsdienīgu un profesionālu multimediju praktisko prasmju un zināšanu mācību ciklu, veicinot sabiedrības izpratni par multimediju jomu un mūsdienīgu multimediju tehnoloģiju pielietojumu ikdienā un darbā.

Mācības ir veidotas trīs daļās – programmatūras apmācības, fotografēšanas apmācības un individuālais radošais projekts. Mācību noslēguma daļā katrs no dalībniekiem realizēs foto projektu, izmantojot apmācībās gūtās teorētiskās un praktiskās prasmes un zināšanas. Neilgi pēc apmācības cikla noslēguma tiks organizēta foto izstāde, kur varēs apskatīt radošo projektu rezultātus. Katru no apmācības daļām māca profesionāls un savā jomā pieredzējis lektors-konsultants: Andris Tkačenko, Dainis Misiņš un Lauris Krievs. Teorētisko zināšanu apguve veidota blokos, ne garākos kā 2 h, savukārt praktiskās nodarbības būs ilgākas.
Lauris Krievs atzīst, ka apmācību dalībniekus var dalīt divās grupās. Pirmā grupa ir cilvēki, kuri vēlas uzlabot savas prasmes un zināšanas multimediju jomā un izmantot tās profesionālajā darbā, savukārt, otra daļa ir cilvēki, kas iesaistās, meklējot jaunu hobiju vai kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu. Mācību procesa noslēgumā dalībniekam ir sniegta pietiekoši liela informācijas bāze un novadītas praktiskās nodarbības, lai varētu iesākt un nākotnē attīstīt fotogrāfa profesiju, kā arī iegūtās zināšanas izmantot profesionālajā darbā ikdienā dažādās jomās. Dalība projekta organizētajās apmācībās ir bez maksas. Pēc projekta plānots arī turpmāk organizēt šādu apmācību ciklu vismaz reizi gadā.
Tā kā šī ir jau trešā interesentu grupa, Lauris var salīdzināt, kas mainījies, un atzīst, ka ir tikai plusi. Pasniedzējiem pašiem ir interesanti strādāt, jo pats mācību process dabiski attīstās, viņi domā, ko vēl varētu uzlabot. Un skaidrs, ka turpinājumam jābūt. Uz šo nodarbību ciklu īpašu reklāmu vairs nevajadzēja. 36 stundās pieteicās 15 cilvēki. Visus gribētājus pat nevarēja uzņemt, tātad interese ir, jo cilvēkiem ir svarīgi brīvo laiku pavadīt kvalitatīvi.
Kad ierodamies, Lauris atraktīvi stāsta par radošumu un radošo procesu, ilustrējot šo tēmu ar Valta Kleina – viena no fotogrāfijas guru un cilvēka, kura vārds komentārus neprasa, – atziņām. Kannā valda radoša, brīva un nepiespiesta gaisotne, nav stīvā skolas sola un profesora sindroma. Dalībnieki atzīst, ka visvērtīgākais šajās nodarbībās ir atvērt domāšanu, radošumu, meklēt atbildes pašiem. Cik ir gadījies sastapt Lauri, vienmēr apbrīnoju viņa spēju likt katram justies gaidītam, prasmi visus iesaistīt un atraisīt.
Nodarbības apmeklē arī laikraksta “Stars” fotogrāfs Agris Veckalniņš. Uz jautājumu, ko tāds “specs” dara šādās mācībās, Agris atzīst, ka ir interesanti sastapt cilvēkus, apmainīties zināšanām un būt šajā radošajā vidē, jo mācīties un papildināt zināšanas jau var un vajag vienmēr, kaut vai lai uz savu darbu paskatītos no cita skatpunkta.

Projekts “Praktisko prasmju un zināšanu apguve multimediju studijā "Kanna" Nr. 18-05-AL23-A019.2206-000001 tiek realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana Madonas novada fonda teritorijā”. Projekta attiecināmās izmaksas 1650,20 EUR, publiskais finansējums 1485,18 EUR, atbalsta intensitāte – 90%. Privātais līdzfinansējums – 10%.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo