Madonas novada fonds (MNF) izsludina LEADER projektu pieņemšanas 11.kārtu. Izsludinātās rīcības - 1.1.rīcība „ Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” un 1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai”.
Informatīvais seminārs par projektu sagatavošanas nosacījumiem 28.februārī plkst. 10.00 Madonā, Blaumaņa ielā 3, Madonas biznesa inkubatora telpās.

Projektus iesniedz no 25.marta līdz 25.aprīlim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
Zemāk skaidrojumi un EPSā iesniedzamo dokumentu veidlapas. Līdz 28.februārim tiks ievietoti semināra materiāli, kas skaidros stratēģijas un MKN Nr.590 nosacījumus.
Projektus iesniedz personas, kas plāno uzsākt uzņēmējdarbību, un uzņēmumi, kam noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR.
Informācija Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

Kontaktinformācija: stratēģijas administratīvā vadītāja Jogita Baune, tālrunis 27527343. Lūgums par individuālajām konsultācijām iepriekš vienoties telefoniski, jo daudz strādājam ārpus biroja.

 

 

 

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo