Ziemas saulgriežu laikā, 21.decembrī, no saules lēkta līdz ziemas sākumam Ērgļu “Zemzaros” visi tika aicināti uz Mailīšu Fabrikas darbnīcas atklāšanu. 

SIA „Mailīšu Fabrika” īstenojusi LEADER projektu “Mailīšu audumu fabrikas izveide Ērgļos”, kura mērķis ir mūsdienīgu audumu ražošana, saglabājot senču tradīcijas. Projekta ietvaros veikta ēkas būvniecība, iegādāti pamatlīdzekļi: programmējamās stelles, kuras ražotas Somijā, gludināšanas iekārta - rullis, grīdas sausās uzkopšanas robots.
Projekta kopējā summa 49 699,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums EUR 34 668,63,  līdzfinansējumu nodrošināja projekta iesniedzējs.
Mailīšu Fabriku dibinājusi Ilze Mailīte. Viņa iegādājās Latvijā pirmās programmējamās stelles, kuras ražotas Somijā. Taču te atrodas pavisam trīs stelles, arī Viļumsona pusautomātiskās un trizuļu stelles. Ilze saka: Programmējam sevi uz nākotni, atstājot pagātni kā labu un stabilu pamatu!
Ilzē apvienojušās tādas vērtības kā strādīgums un godīgums. Liela nozīme bijusi no senčiem pārmantotajām tradīcijām. Gan vecvecmamma, gan vecmamma bija izcilas rokdarbnieces, mamma Inese Mailīte kļuva par Tautas daiļamata meistari aušanā gadu pēc Ilzes dzimšanas. Arī šodien Ilzei mugurā kleita no vecvecmammas austās vadmalas. Visā dzimtā spēcīgi nolasāms latviskās dzīvesziņas kods, kultūrvēstures un rokdarbu prasmju nodošana no paaudzes paaudzē. Tik spēcīgs pamats ir jaundibinātajai Mailīšu fabrikai.

“Tradīcijas. Modernisms. Racionālisms. Vārdi, kas raksturo uzņēmumu „Mailīšu Fabrika”, kura logo redzama robota līnija – tagadne, kas šķir pagātni no nākotnes.” (tā rakstīts SIA “Rezidence” mājaslapā www.viedi.org, kuras viesus pasākumos “Vakars uz ezera” silda unikālas, siltas villaines un lakati, ko audusi Ilze).
Kad Ilze gāja 2.klasē, mamma TLMS „Ērgļi” auda paklāju, bet viņa spolēja spolītes. Sākumā aušana likās tīrās šausmas, taču dzimtas dzīves līnijā ierakstīta daudzveidīga darbošanās, tātad tas ietver gan aušanu, gan „darbošanos ar papīriem”, gan dažādiem datordarbiem. Daudzveidība ietver arī izaicinājumu – vajag darīt kaut ko savu.
Tikai gadsimtu atpakaļ, t.i. 20.gs. sākumā, arī Latvijā ražoja sava veida programmējamās stelles – tās ir Viļumsona stelles. Arī tā vērtība pamazām tiek apzināta, pateicoties mammas uzsāktajai aušanas prasmju atjaunošanai uz Viļumsona stellēm, kas notika Sarkaņu Amatu skolā.
Ilze jau ir pārzīmējusi rakstus no visām četrām Viļumsona sastādītājām rakstu grāmatām, un kopā ar citu noderīgu informāciju ir izveidota grāmata „Viļumsona stelles un raksti”. Nākotnē Ilze grib uztaisīt animācijas filmiņu par Viļumsona stellēm, kur redzamas detaļas – „virtuāla ekskursija pa Viļumsona galvu”, ar galvu domājot steļļu darbības mehānismu.
Par sev nozīmīgāko veikumu Ilze uzskata pašdarinātos trīs Ērgļu tautastērpa komplektus, ieskaitot brunčus, kreklus, priekšautus, zeķes, galvas segas, snātenes un vilnas lakatu. Šajos tērpos rodama vietas un dzimtas apzināšanās, piederības un kopības apziņa. Liels gandarījums ir arī par četrām Vidzemes segām, kuras veltītas četriem brāļiem Jurjāniem – mūziķiem: Pēterim, Andrejam, Jurim un Pāvulam. Katrai segai savs stāsts un tās uzklātas klētiņā brāļu Jurjānu muzejā „Meņģeļi”.
SIA „Mailīšu Fabrika” galvenā ideja ir audumi ar īpašo stāstu. Katrs no vilnas vai lina auduma krāsu salikumiem guvis iedvesmu kādā notikumā. Audumi apvieno tradīcijas un inovāciju. Tradīcijas simbolizē senču gudrības, bet inovāciju piešķir Latvijā pirmās šāda veida programmējamās stelles.
Papildus audumu ražošanai SIA „Mailīšu Fabrika” mērķis ir kļūt par sava veida kultūras laukumu, kurš apvienos vairākus gadsimtu viedos punktus:
               1. stāstu par Ērgļu novada tautastērpu;
               2. aušanu uz latviešu konstruktora un audēja Pētera Viļumsona retajām vienpaminas stellēm. Visiem būs pieejama viena grāmata „Viļumsona stelles un raksti”, kura apvienos 20.gs sākumā Viļumsona izdotās četras grāmatas, kuru teksti pārlikti no vecās ortogrāfijas mūsdienu rakstībā, kā arī pārzīmēti visi nītījumi un raksti;
               3. Jurjānu tautasdziesmu taku.
Taču šis ir arī stāsts par īpašiem cilvēkiem, kuri šo vietu ir radījuši un turpina attīstīt. Ineses Mailītes vārds Latvijas kontekstā komentārus neprasa. Sirdssilts un dzīvesgudrs cilvēks, izcila rokdarbniece, kura savas zināšanas nesavtīgi sniedz tālāk. Viņa kopā ar meitu Ilzi un Ilzes draugu Artūru Baci sagaida viesus un tūlīt pat liek pie darba. Kā jau Ilze ne reizi smejot ir teikusi, šajā mājā visiem liek strādāt. Jau pārkāpjot darbnīcas slieksni, pārņem māju, siltuma un radoša darbīguma sajūta. Un tas īpašais atkalredzēšanās prieks, ko vienmēr jūt, satiekot Inesi, Ilzi un Artūru. Vispirms katram ciemiņam jāizgriež no papīra zivs (jo Mailītes taču!) un jāuzraksta savs īpašais vēlējums, kas jāiestiprina tīklā. Pēc tam jālej vaska sveces. Un tikai tad var doties tālāk darbnīcu apskatīt.
Artūrs Bacis, iepazīstoties ar Ilzi, arī sācis aust un atzīst, ka ar to grib nopietni nodarboties, par savām saucot tieši Viļumsona stelles, kas arī ir piemērotākas vīrieša spēkam. Jau tapušas pirmās segas un grīdceliņi, ir konkrētas idejas par audumu realizāciju. Artūrs ar saimnieka aci visu noskata, un viņa rūpīgums redzams daudzās lietās.
Prieks, ka laukos veidojas tādas spēcīgas kultūras un amatniecības saliņas.
Lai Mailīšu darbnīcai izdodas izpeldēt plašākos un dziļākos ūdeņos!

                                                                                                                                                                          

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo