Madonas novada fonds kopā ar pašvaldību darbiniekiem un uzņēmējiem no Madonas, Ērgļu un Cesvaines novada piedalījās pirmajā starpvalstu sadarbības projekta “Strūves maršrutu tīkls” aktivitātē pie sadarbības partneriem Zviedrijā un Somijā.

Projekta vadošais partneris ir vietējās rīcības grupa no Igaunijas NVO PAIK, partneri – Lapzemes Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), vietējās rīcības grupas Tornedalen 2020 (Zviedrija) un Madonas novada fonds (Latvija).
Šī projekta mērķis ir iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar Strūves ģeodēzisko loku un veicināt tā kā pasaules mantojuma pievilcību, kā arī apmainīties idejām par vietas potenciāla lomu reģionālajā attīstībā.
Strūves ģeodēziskais loks ir triangulācijas uzmērīšanas ķēde, kas stiepjas aptuveni pa 26° meridiānu no Hammerfestas apkārtnes mūsdienu Ziemeļnorvēģijā 2820 km virzienā uz dienvidiem līdz Izmajilas pilsētas apkārtnei pie Melnās jūras. Meridiāna loka uzmērīšanas darbi tika veikti no 1816. gada līdz 1855. gadam Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā. 2005. gadā Strūves loks tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla, sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma un izcila sava laika zinātnes vēstures un tehnikas attīstības liecība. Strūves ģeodēziskais loks šķērso 10 valstis: Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Krieviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti. No Latvijā uzmērītajiem 16 punktiem UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti divi — “Jēkabpils” un “Sestukalns”. Lepojamies ar faktu, ka ģeodēzisko uzmērījumu punkts “Sestukalns” N565024, E253812 atrodas Ērgļu novada Sausnējas pagasta Ziestu kalnā un ir zināms arī pasaulē.
Gājām pārgājienos, apmeklējot piecus loka punktus Tornio upes krastos Zviedrijā un Somijā, vērtējām, kā partneri veidojuši vienota stila norādes uz tiem, kā attīstījuši blakusesošo infrastruktūru, un, skatot zelta rudeni Lapzemes augstienēs, zīmējām vīzijas par saviem vēl neapgūtajiem svarīgajiem Strūves punktiem Nesaules kalnā un Gaiziņkalnā. Nesaules kalnā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir uzstādījusi ģeodēziskā punkta atzīmi, taču vēsturiskā uzmērījuma vieta nav sakārtota, arī Gaiziņkalnā nepieciešams uzstādīt piemiņas zīmi. Ģeodēzisko uzmērījumu punkti atrodas augstienēs, tāpēc svarīgi būtu arī mums uzcelt skatu torņus, lai apmeklētājiem būtu iespēja vērot skaistu un plašu panorāmu. Savdabīgi, ka Tornio upes vienā krastā ir Somija, otrā – Zviedrija, taču viņi nekad nedalot pēc tautības, tikai pēc tā, kurā krastā kurš dzīvo. Mums Strūves projekta ietvaros veidojas starpnovadu sadarbība, kopīgiem spēkiem un līdzekļiem jāveido bukleti par Strūves punktiem un citas aktivitātes Strūves punktu atpazīstamības veicināšanai.
Darba grupās spraigās diskusijās izstrādājām risinājumus, kā šo vērtīgo nemateriālo kultūras mantojumu saglabāt no paaudzes uz paaudzi, kā ieinteresēt iedzīvotājus un sniegt zināšanas skolēniem, kā attīstīt tūrisma pakalpojumus, lai tie kļūtu interesanti ne tikai savējiem, bet arī citu valstu tūristiem, meklējām jaunas sadarbības iespējas ar partneriem, izmēģinājām jauno, igauņu kolēģu izstrādāto aplikāciju ar Strūves punktiem.
Nākamā gada augustā projekta sadarbības partnerus uzņemam Latvijā, rīkojot konferenci un apmeklējot Strūves ģeodēziskā loka punktu Ērgļu novada Sestukalnā.
2020.gada aprīlī, Strūves dzimšanas mēnesī, tiekamies Igaunijā, jo tieši no Tērbatas observatorijas tika sākti Vidzemes trigonometriskās uzmērīšanas darbi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa mūsu grupa, iekarojot pirmo Strūves punktu. Paldies par atbalstu!

    

Ekspedīcijas dalībnieki apgūst aplikāciju ar Strūves punktiem.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienota stila norādes pie katra Strūves ģeodēziskā loka punkta.

            

 

 

 

 

 

 

 

 Četru projekta dalībvalstu – Somijas, Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas – pārstāvji.

            

 

 

 

 

 

 

 

  Zelta rudens Lapzemē.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo