Mēs savas Murmastienes bērni esam,
Lai mūsu dzīslās lielais lepnums plūst.
Šīs zemes vārdu pasaulē lai nesam.
Ar to mums pacelties un nesalūzt.
Šīs un citas Martas Bārbales dzejas rindas ceturtdien, 17.maijā, izskanēja Murmastienē, svinīgi atklājot stāvlaukumu pie Martas birzs.

Varakļānu novada dome sekmīgi realizējusi LEADER projektu “Stāvlaukuma labiekārtošana pie dzejnieces Martas Bārbales parka Murmastienē”. Tas ved uz dzejnieces dzimtajām mājām “Skalbjudambji”. Projekta ietvaros veikti bruģēšanas darbi, izveidota neliela autostāvvieta, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas, velosipēdu novietnes, apgaismes ķermeņi, neliela, izteiksmīga strūklaka, izveidots un uzstādīts informatīvais stends, tā iekārtojot atpūtas stūrīti gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, kuri piestāj, lai paviesotos dzejnieces dzimtajās mājās. Informatīvajā stendā ievietota informācija par dzejnieces daiļradi, viņas dzīves gājumu un iespējām, ko piedāvā pastaigu taka parkā.

Marta Bārbale dzimusi 1933.gada 8. februārī Murmastienē, ,,Skalbjudambju” mājās. Kā uzsvēra pagasta bibliotekāre Teresija Ivenkova, dzejniecei iznākuši pavisam 14 dzejoļu krājumi, daudzi trāpīgi dzejoļi radušies “uz pasūtījuma”, konkrēti veltot dzejas rindas vietējiem iedzīvotājiem. To, ka Marta Bārbale ir vietējā un murmastienieši viņu ciena un atceras, apliecina atmiņu stāsti, kuros dalījās dzejnieces radinieces no Bārbalu – Kalniņu dzimtas, muzeja krājumu glabātāja un klasesbiedrene Valērija Solzemniece. Par parka sākumu sirsnīgi stāstīja toreizējā Varakļānu novada vadītāja Modra Vilkauša, atceroties kociņu stādīšanu un kopīgās talkas. Vislielākais nopelns parka tapšanā un pilnveidošanā ir Murmastienes pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Mozgam, kurš parka tapšanas sākumā ar izkapti pļāvis saaugušo zāli un vēlāk virzījis tālāk ideju par šīs vietas sakopšanu un attīstīšanu. Paldies Janīnai Grudulei, kura meklējusi iespējas šim projektam piesaistīt finansējumu. Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs, dāvinot ābeli, atzina, ka šai vietai garīguma pietiek, tāpēc ābele lai sniedz prieku gan skaisti ziedot, gan dodot augļus parka apmeklētājiem. Projekta vadītājai Aijai Ščuckai, kā vienmēr, ideju netrūkst un perspektīvā blakus stāvlaukumam jau iezīmēta estrādes vīzija.

Madonas novada fonds izsaka pateicību par ieguldīto darbu un novēl murmastieniešiem jaunu ideju piepildīšanos!

Sagatavoja Ilze Bardziņa

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo