Madonas novada fonds ir izvērtējis un tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestam iesniedzis 8.kārtas projektus. Publicējam sarindoto pieteikumu sarakstus abās rīcībās.

1.1.rīcībā „ Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” visi pieteikumi, kuri saņēmuši pozitīvus atzinumus, ir iekļuvuši finanšu joslā.
1.4. rīcībā „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem” finanšu joslā iekļuvuši pirmie pieci projekti, kuri saņēmuši pozitīvus atzinumus. Esam nolēmuši šai rīcībai piešķirt papildu finansējumu, par rindojumu paziņosim pēc saskaņošanas ar LAD.
Tie pretendenti, kuri ir saņēmuši pozitīvu atzinumu un iekļuvuši finanšu joslā, ir tiesīgi uzsākt projektu īstenošanu, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ir zināms projektu vērtējums MNF, taču vēl nav zināms LAD lēmums. Ja LAD pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus. LAD lēmumu ir tiesīgs pieņemt četru mēnešu laikā.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo