MNF izsludina atklātu LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu. Projekta iesniegumus pieņem no 5.marta līdz 5.aprīlim. Izsludinātā rīcība: 1.6. "Lidaparātu lidotspējas nodrošināšana Degumnieku lidlaukā". Kārtā jāiesniedz stratēģiskais projekts, kura ietvaros attīsta ar lidaparātu lidotspējas nodrošināšanu saistītus pakalpojumus. 9.kārtā pieejamais publiskais finansējums 70 000 EUR.

Informācija LAD LEADER atvērumā, arī lad.gov.lv.
Rokasgrāmata LAD EPS izmantošanā LEADER projektiem.

MNF atrodas Madonā Poruka ielā 1, trešajā stāvā. Ieeja no Poruka ielas.
Projekta sagatavošanai MNF nodrošina individuālas konsultācijas.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo