Stratēģijas sagatavošanas periodā – 2015.gadā darba grupās visos novados parādījās nozīmīga vajadzība – sadarbība teritorijas iekšienē. Īstenot sadarbību var ar stapteritorāliem vai starpvalstu sadarbības projektiem. Aicinām iedzīvotājus, kam ir skaidra sadarbības vajadzība, mērķi, aktivitāšu plāns, sadarbības partneri Latvijā vai Eiropā un kas paši ir gatavi iesaistīties gan aktivitāšu norisē, gan iedzīvotāju iesaistē, labas angļu valodas zināšanas, nāciet ar savām idejām uz Madonas novada fondu.

Sadarbība var veicināt gan ekonomiskus, gan sociālus jautājumus.

MNF atbalsta:

  • sadarbības projekts sekmē stratēģijas mērķa sasniegšanu: Sabiedrības dalība un sadarbība vietējās ekonomikas un dzīves kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un attīstošas dzīves vides veidošanā;      
  • projekta aktivitātēs iesaistīti vismaz 2 novadi MNF teritorijā. MNF teritorija – Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novads;
  • sadarbību - kopīga aktivitāšu īstenošana, kas satuvina cilvēkus, turpmākai kopīgai darbībai;
  • projektā sagatavotās aktivitātes ir brīvi pieejamas MNF teritorijas iedzīvotājiem. Projekts nekalpo vienas personas vajadzībām.

Projekta nosacījumi īstumā:
Apakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • tehniskais sagatavošanās atbalsts sadarbības projektiem;
  • starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
  • starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa – Madonas novada fonds, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Projektu sagatavo un Lauku atbalsta dienestā iesniedz MNF.

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo