Biedrība “Zivju gani” ir dibināta 2011. gadā, statūtos paredzot vairākus savas darbības mērķus: 1. Nodrošināt Ērgļu novada un apkārtnes ūdens resursu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 2. Sekmēt Ērgļu novada līdzsvarotu un augšupejošu attīstību, saglabājot unikālo kultūrvēsturisko vidi; 3. Sekmēt pilnvērtīgu un pašpietiekamu personības veidošanos mūža garumā, veicinot Ērgļu un to apkārtnes augšupejošu attīstību.

Māris Olte ir viens no biedrības dibinātājiem, ideju ģenerators, kuram ir patiesa vēlme Ērgļus pacelt jaunā kvalitātē, piesaistot finansējumu un veidojot šo vietu kā interesantu, ilgtspējīgu un saistošu tūrisma centru ar visdažādākajām atpūtas iespējām un piedāvājumiem visiem un ikvienam.
Ērgļu stacijas bagāžas glabātuves ēka atguvusi cēlu un košu izskatu, jo biedrības “Zivju gani” īstenotā projekta “NVO centra “Stacija” izveidošana Madonas Novada fonda lauku partnerībā” ietvaros tā ir renovēta. Telpas jau tiek apdzīvotas, notikušas pirmās sanāksmes cilvēkiem, kuri grib un dara, lai Ērgļi attīstītos.
Projekta mērķis – izveidot alternatīvu, radošu sabiedrisko kultūras un tūrisma centru “Stacija”, atjaunojot Ērgļu dzelzceļa stacijas ēku kompleksā esošu ēku un pieņemot darbā centra koordinatoru. Šajā centrā jebkurai NVO, kas darbojas novadā, ir iespēja satikties un risināt dienas kārtības jautājumus, veidot publiski pieejamus pasākumus un veikt citas aktivitātes. Tāpat arī centrā jebkuram novada iedzīvotājam tiks piedāvāti viņa vecumam un interesēm atbilstoši pasākumi (kultūras pasākumi: koncerti, dzejas lasījumi, kino vakari utt.; personību lekcijas; diskusiju paneļi ar pie varas esošiem politiķiem un/vai ierēdņiem; interešu klubu pasākumi; meistarklases; vietējo ražotāju vadītas degustācijas un lekcijas, utt.). Centrs apvieno daudzas sabiedrības virzītas sociālās un NVO veiktās funkcijas.
Pamazām tiek renovēta Ērgļu stacijas galvenā ēka, kuras izmantošanai ir ļoti daudz ieceru.
Top nākamais projekts – “Treileru parka izveidošana Madonas novada fonda partnerībā”.
Taču ideju vēl ir ļoti daudz. Jāattīsta un jāiekārto visa stacijas apkārtne, jārīko pārgājieni, semināri, mācības jauniešiem.
Projekts “NVO centra “Stacija” izveidošana Madonas Novada fonda lauku partnerībā” Nr. 16-05-AL23-A019.2202-000008 tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Madonas novada fonda SVVA stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Sabiedrības īstenotas aktivitātes”. Projekta attiecināmās izmaksas 20 000 EUR, publiskais finansējums 18 000 EUR, atbalsta intensitāte – 90%.

Sagatavoja Ilze Bardziņa

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo