Piektdienas vakarā devāmies uz Augu ielu 27, kuras otro stāvu apdzīvo radoši cilvēki –  biedrība “Melnais Piens”, lai piedalītos LEADER projekta “Multimediju studija – mūsdienīga brīvā laika pavadīšanas iespēja Madonas novadā” noslēgumā.

Multimediju studijas “Kanna” dvēsele un virzītājspēks Lauris Krievs atzīst, ka gribējies “izmēģināt un radīt pamatu kaut kam lielākam. Projekts nenāca viegli. Pie tā strādāts divus gadus. Bet galvenais, ka mēs šeit esam.”
Projekta mērķis – izveidot mūsdienīgi aprīkotu multimediju studijas radošo darbnīcu kā kvalitatīvu bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespēju Madonas novada un citu MNF teritorijā esošo novadu iedzīvotājiem no 14 gadu vecuma – ir īstenojies. Iegādāts multimediju studijas aprīkojums un noorganizēti divi apmācību cikli, kuru laikā bez maksas un radošā formā varēja apgūt fotografēšanas un video uzņemšanas pamatus, kā arī iepazīties ar digitālo attēlu un video apstrādes datorprogrammu iespējām profesionālu un radošu konsultantu vadībā. Andris Tkačenko mācījis fotografēt, Dainis Misiņš – apstrādāt fotogrāfijas. Kursu ilgums – 3 mēneši, tiekoties vienu reizi nedēļā.
Kursos interesenti apguvuši gan teorētisko, gan praktisko daļu, beigās katrs izstrādājis radošo projektu – bilžu sēriju. Dalībnieces atzina, ka vismaz guvušas priekšstatu par to, kas ir fotoaparāts un kā tas rokās jātur, un… aizrāvušās. Vairāk gan paticis tieši pats fotografēšanas process nevis bilžu apstrāde. Galvenās atziņas:
“Paldies, ka devāt šo iespēju.”/Kristīne/
“Labāk ir uzreiz pareizi nofotografēt.” /Janīna/
“Man sāka iepatikties.” /Dace/
“Neesam tik vecas, lai neapgūtu ko jaunu. Varbūt vēl gadi 30 jādzīvo… /Ruta/
“Tik radoši cilvēki. Jātiek līdzi.”/Ilze/
“Būtiski, ka ir tāda vieta, kur sanākt kopā vienotā, radošā telpā.”/ Baiba/
“LEADER projektiem jānes teritorijā iekšā jaunas tehnoloģijas. Ceru, ka arī turpmāk būs jauni kursi un te nāks cilvēki. Man šis projekts patīk.”/Jogita, MNF vadītāja/
Prieks, ka Madonā ir kopāsanākšanas vieta radošiem cilvēkiem, kuri grib apgūt kaut ko jaunu, radoši izpausties, dalīties ar citiem savās zināšanās un atziņās, kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Lauris norāda, ka te gaidīti visi. Gan tie, kuri nāk regulāri, gan cilvēki, kuri iegriezīsies vien pāris reizes. Te būs iespēja izmantot profesionālu aprīkojumu, lai savas radošās ieceres īstenotu un pārvērstu realitātē, piemēram, izveidojot savu fotosēriju. Lauris ir arī skolotājs Madonas Valsts ģimnāzijā un ar saviem mediju pulciņa dalībniekiem strādā šajā studijā.
Te kopā sanāk teātri spēlēt, mūziku radīt un vēl citādi radoši izpausties.

Projekts “Multimediju studija – mūsdienīga brīvā laika pavadīšanas iespēja Madonas novadā” Nr. 16-05-AL23-A019.2202-000004 tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Madonas novada fonda SVVA stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Sabiedrības īstenotas aktivitātes”. Projekta attiecināmās izmaksas 10 160 EUR, publiskais finansējums 9144 EUR, atbalsta intensitāte – 90%. Līdzfinansējumu nodrošināja Madonas novada pašvaldība.

Fotomedības.          Fotomedības. 

Sagatavoja Ilze Bardziņa

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo