Izvērtēti visi 7.kārtas projekti.

2.2. rīcībā „Sabiedrības īstenotas aktivitātes” pozitīvu atzinumu saņēmuši:
BDR Jātnieku sporta klubs “PAKAVS” projekts “Zirgs - jauniešu veselīga dzīvesveida veicinātājs” (projekta attiecināmās izmaksas ir 8542,72 EUR, publiskais finansējums – 7688,45 EUR);
BDR “Ērgļu Skati” projekts “Dabas taka “Drošais mežs”” (projekta attiecināmās izmaksas ir 6807,70 EUR, publiskais finansējums – 6126,93 EUR);
VARAKĻĀNU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZES projekts “Varakļānu Romas katoļu baznīcas vides pieejamības uzlabošana” (projekta attiecināmās izmaksas ir 13960,57 EUR, publiskais finansējums – 12 564,51 EUR);
BDR Florbola klubs “MADONA” projekts “Veselīga dzīvesveida veicināšana bērniem un jauniešiem - florbola attīstība Madonas novadā” (projekta attiecināmās izmaksas ir 14741,21 EUR, publiskais finansējums – 13267,09 EUR);
BDR “Kontaktligzda” projekts “Atklātas slidotavas izveide Degumniekos, Ošupes pagastā” (projekta attiecināmās izmaksas ir 14 000 EUR, publiskais finansējums – 12 600 EUR);
BDR “Aborieši” projekts “Esi aktīvs Lubānā” (projekta attiecināmās izmaksas ir 13 070,90 EUR, publiskais finansējums – 11 763,81 EUR);
MADONAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES projekts “Kora podestu iegāde” (projekta attiecināmās izmaksas ir 925,50 EUR, publiskais finansējums – 832,95 EUR);
BDR Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” projekts “Pamatlīdzekļu iegāde vietas pievilcībai,  ilgtspējai - vietējo iedzīvotāju iniciatīvu un dzīves kvalitātes attīstībai” (projekta attiecināmās izmaksas ir 12 176,81 EUR, publiskais finansējums – 10959,13 EUR);
BDR “Ļovāni” projekts “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana Ļovānos” (projekta attiecināmās izmaksas ir 13 557,72 EUR, publiskais finansējums – 12 201,95 EUR);
BDR “Kalsnavas jaunieši” projekts “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā” (projekta attiecināmās izmaksas ir 13 884,75 EUR, publiskais finansējums – 12 496,27 EUR);
BDR “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” projekts “Amatniecības centra izveide Varakļānu novadā” (projekta attiecināmās izmaksas ir 10 446,00 EUR, publiskais finansējums – 9401,40 EUR).
2.2. rīcībā „Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” pozitīvu atzinumu saņēmuši:
Sieviešu invalīdu biedrības “Varakļānu Aspazijas” projekts “Dzīpars pie dzīpara, mezgliņš pie mezgliņa - prieks pašām un citiem” (projekta attiecināmās izmaksas ir 1640 EUR, publiskais finansējums – 1476 EUR);
BDR “ARONAS PĪLĀDZIS” projekts “RAKSTU RAKSTIEM IZRAKSTĪJU” (projekta attiecināmās izmaksas ir 1868 EUR, publiskais finansējums – 1681,20 EUR) un projekts “Mūzika izaugsmei” (projekta attiecināmās izmaksas ir 2000 EUR, publiskais finansējums – 1681,20 EUR);
BDR Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” projekts “Programmas „Corel DRAW Graphics”  apgūšana grafiskās datorprogrammas vidē” (projekta attiecināmās izmaksas ir 2000 EUR, publiskais finansējums – 1800 EUR);
BDR “Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” projekts “Aušanas nodarbības” (projekta attiecināmās izmaksas ir 2000 EUR, publiskais finansējums – 1800 EUR) un projekts “Klūdziņu pīšanas nodarbības pieaugušajiem” (projekta attiecināmās izmaksas ir 2000 EUR, publiskais finansējums – 1800 EUR).

Sagatavoja Ilze Bardziņa

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo