Ir skolēnu rudens brīvdienas, tāpēc bērnu čala, ieejot bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” telpās Bērzaunes pagasta “Dambīšos”, īpaši nepārsteidz. Taču biedrības dalībniece Simona Bogdanova apgalvo, ka tā šeit ir ikdiena. Bērni un jaunieši centru apmeklē ik dienu, gan pēc skolas, gan brīvdienās saturīgi pavadot savu brīvo laiku sarunās, rotaļās un citās svarīgās nodarbēs. Īpaši nozīmīga tāda pulcēšanās vieta ir laukos, kur ne visiem bērniem un jauniešiem ir iespēja apmeklēt dažādus ārpusskolas pulciņus un citas aktivitātes.

Biedrība Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” dibināta 2008.gada 6.februārī. Biedrības dibinātāji ir Raimonds Aizstrauts, Anita Aizstrauta un Inese Kristapa. Biedrībā strādā 3 darbinieki, kā arī darbojas desmit jaunieši, kas ir biedrības biedri un kas strādā uz brīvprātības principiem. Galvenais biedrības mērķis ir veicināt jauniešu piedalīšanos sabiedriski  nozīmīgos procesos, kā arī sniegt informāciju par jauniešu aktivitātēm Latvijā un sekmēt dažādu paaudžu saliedētību un saskarsmi caur iniciatīvām un aktivitātēm. Galvenā mērķa grupa ir Madonas novada Bērzaunes pagasta bērni un jaunieši, nodrošinot bez maksas bērniem no 7 līdz 12 gadiem un jauniešiem no 13 līdz 25 gadiem iespēju apmeklēt centru un piedalīties aktivitātēs (tehnoloģiju pulciņš, radošās nodarbības, galda spēles, galda teniss, novuss, gaisa hokejs, galda futbols u.c.). Netiešā mērķa grupa ir pieaugušie no 25 gadiem un vecāki (eksotiskās dejas, ārstnieciskā vingrošana, cigun, māmiņu klubs bēbīšu skolā ”Pasaciņa”).
Patiess prieks, ka laukos ir aktīvi un darboties griboši cilvēki, kuri meklē iespējas iegūt jaunas zināšanas un iesaista arī citus, rosinot mācīties un apgūt kaut ko jaunu. Piedaloties Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā, “Rīts” ieguva iespēju piesaistīt Eiropas fondu naudu un realizēt savu projektu par datorprogrammas CorelDraw Graphics apguvi, nodrošinot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbā grafiskās datorprogrammas vidē.
Astoņiem zinātkāriem entuziastiem no pusaudžu līdz 60 gadu vecumam kursos triju dienu garumā savas zināšanas sniedz pasniedzējs Andris Krastiņš.
Projekts “Programmas „Corel DRAW Graphics” apgūšana grafiskās datorprogrammas vidē” Nr. 2017/AL23/7/A019.22.06/3 tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un Madonas novada fonda SVVA stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā”. Projekta attiecināmās izmaksas 2000,00 EUR, publiskais finansējums 1800 EUR, atbalsta intensitāte – 90%. Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% jeb 200 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas ir biedrības ieguldījums.

Sagatavoja Ilze Bardziņa

 

Nodarbības kopā ar pasniedzēju Andri Krastiņu.
Jaunieši labprāt apgūst zināšanas.

 

 

  

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo