4.septembrī MNF Jogita un Ilze devās uz Ērgļiem, lai kopā ar ērglēniešiem Emmu Ceru, Ilzi Daugiallo un Mārci Feldbergu meklētu Strūves punktu un vēl citus ģeodēzisko uzmērījumu punktus Ērgļu apkārtnē. “Ekspotīcijā” mūs ved un nelielu lekciju par ģeodēziskajiem mērījumiem sniedz zinošā un aizrautīgā ceļotāja Emma, kura dabā apsekojusi visus punktus, pat lāpstu ņemot talkā, lai tos visus atrastu.

Strūves ģeodēziskais loks ir triangulācijas uzmērīšanas ķēde.

2005. gadā Strūves loks tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla, sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma un izcila sava laika zinātnes vēstures un tehnikas attīstības liecība. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kopumā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti no 10 pasaules valstīm. Latvijas teritorijā Strūve un Tenners uzmērīja 16 ģeodēziskā loka punktus, no kuriem divi – Jēkabpilī un Sestukalnā  – iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Māte Google vēsta, ka ģeodēziskais loks ir līnija, kas vērsta ziemeļu - dienvidu virzienā. Ģeodēziskā loka mērījumi ir definēti kā viena no metodēm Zemes izmēru un formas noteikšanai, izmērot triangulācijas loku garumu un meridiāna loka gala punktu astronomiskās koordinātas.

Strūves ģeodēziskais loks ir triangulācijas uzmērīšanas ķēde, kas stiepjas aptuveni pa 26° meridiānu no Hammerfestas apkārtnes mūsdienu Ziemeļnorvēģijā 2820 km virzienā uz dienvidiem līdz Izmajilas pilsētas apkārtnei pie Melnās jūras. Meridiāna loka uzmērīšanas darbi tika veikti no 1816. gada līdz 1855. gadam Frīdriha Georga Vilhelma Strūves vadībā.

Tērbatas universitātes astronoms Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve uzsāka vēlāk savā vārdā nosauktā meridiāna loka mērīšanu, lai pārbaudītu, vai platuma grādi ir nemainīgi un tiem ir tāda pati vērtība kā pie ekvatora, tā pie Zemes poliem.

Ģeodēziskais loks sastāvēja no 258 galvenajiem triangulācijas trīsstūriem ar 165 galvenajiem un 60 palīgpunktiem. Mūsdienu ģeogrāfiskā kartē Strūves ģeodēziskais loks šķērso 10 valstis: Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Krieviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu.

Ideja bija tieši saistīta ar Vidzemes trigonometriskās uzmērīšanas darbiem, kas tika veikti laika posmā no 1816. gada līdz 1819. gadam. Vidzemes trigonometriskā tīkla veidošanu astronoms uzsāka no Tērbatas observatorijas pamatpunkta, kuram jau bija noteiktas ģeogrāfiskās koordinātas. No pamatpunkta triangulācijas trijstūru tīkls stiepās virzienā uz dienvidiem pāri Vidzemes centrālajai augstienei līdz Krustpilij. Tālāk tas turpinājās līdz Rīgai gar Daugavas labo krastu, tad gar jūras līča malu virzienā uz Pērnavu un noslēdzās pie Tērbatas observatorijas pamatpunkta.

Vēsturiski Latvijā atradās 16 Strūves ģeodēziskā loka punkti, no kuriem ievērojamākais bija astronomisko novērojumu punkts “Jēkabpils”, kurš noslēdza Tērbatas-Krustpils triangulācijas daļu, ko astronoms uzmērīja laikā no 1822.gada līdz 1827. gadam. No tā turpinājās sasaiste ar iepriekš uzmērītiem triangulācijas tīkliem Kurzemes guberņā un mūsdienu Lietuvas teritorijā. Caur Jēkabpili tika īstenots Frīdriha Georga Vilhelma Strūves nodoms par Vidzemes un Igaunijas triangulācijas trīsstūru iekļaušanu ģeodēziskajā lokā.

Laika gaitā astronomiskais punkts “Jēkabpils” saglabājās neizpostīts. Strūves ģeodēziskā loka punktu no jauna nostiprināja un pārklāja ar piemiņas akmeni 1931.gadā, uzmērot Latvijas Republikas I klases triangulācijas tīklu. Ģeodēzisko novērojumu vajadzībām virs Strūves punkta “Jēkabpils” uzbūvēja 42 metrus augstu triangulācijas koka signālu, kas mūsdienās nav saglabājies.

No Latvijā kādreiz uzmērītajiem 16 punktiem UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti divi – “Jēkabpils” un “Sestukalns”. Atzīmējot Strūves ģeodēziskā loka iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, 2006. gada 17. jūnijā Jēkabpilī Strūves parkā un Madonas rajona (tagad – Ērgļu novada) Ziestu (jeb Sestu) kalnā svinīgi tika atklātas informatīvās plāksnes pie ģeodēziskajiem punktiem.

Ģeodēzisko uzmērījumu punkts “Sestukalns” N565024, E253812 atrodas Ērgļu novadā, Sausnējas pagasta Ziestu kalnā. Mūsdienās Strūves ģeodēziskā loka punkts “Sestukalns” ir Latvijas Republikas horizontālā ģeodēziskā atbalsttīkla 1. klases triangulācijas punkts.

Sestukalna punktu veiksmīgi atrodam.

Lai būtu aizraujošāk, meklējam arī nivelēšanas punktus, kuri atrodas ēku sienās, nelielā attālumā no zemes, kā arī triangulācijas punktus, kurus veido zemē ierakti akmeņi ar iecirstu krustiņu. Interesanti, ka nivelējumos iekļauti reperi (trijstūrveida atzīmes) un markas (apaļas atzīmes). Kā paskaidro Emma, arī mūsdienās šie punkti tiek izmantoti ģeodēziskajos mērījumos. Lai arī tagad tiek piemērotas arvien modernākas tehnoloģijas, šī ir vēstures daļa, ko noteikti vajadzētu saglabāt. Punktus atradām Liepkalnes baznīcas sienā, vecajā pienotavā “Bites” un citur.

Mēs varam lepoties, ka tepat ir unikāla pasaules nozīmes vieta – Strūves punkts Sestukalnā, to noteikti ir vērts apskatīt. Aizraujošu un izzinošu pārgājienu var veidot, meklējot reperus, markas un triangulācijas atzīmes.

MNF veidos kopprojektu ar igauņu kolēģiem, kuri jau aktīvi strādā, iekļaujot Strūves punktus tūrisma apskates maršrutos un organizējot pārgājienus uz tiem. Par projektu ieinteresēta ir Sausnējas pagasta pārvalde, kuras teritorijā atrodas Sestukalns, un bibliotēka, kuru apciemojam un iepazīstam brauciena laikā. Paldies par atsaucību Sausnējas pagasta pārvaldes vadītājai Elitai Ūdrei un Sausnējas muzeja “Līdumi” vadītājai Ilgai Kronītei.

 

Sagatavoja Ilze Bardziņa

 

                                                                        

 

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo