Lauku atbalsta dienests ir akceptējis nodibinājuma “Madonas novada fonds” sagatavotās izmaiņas apstiprinātajā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā.

Jaunā stratēģija aplūkojama šeit:

Īsumā par izmaiņām:

Papildināts 1.1. rīcības “Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” apraksts: “Pakalpojums ir dažāda veida izgatavošanas, remonta un cita palīdzība fiziskām personām, mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Neatbalsta investīcijas, kas saistītas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Investīcijas tiek atbalstītas 1.4. rīcības “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem” ietvaros, t.sk. ēdināšanas pakalpojumi viesmīlības uzņēmumos. Izņēmums ir ēdināšanas pakalpojumi, kas ir brīvi pieejami apmeklētājiem vismaz 6 dienas nedēļā, piedāvājot, piem., “bistro” tipa apkalpošanu; apkalpošanu pēc ēdienkartes; pusdienu piegādes; kā papildus pakalpojums veikaliņos, kuros lauksaimniecības produktu pārstrādātājs piedāvā savu saražoto produkciju; sniedz ēdināšanas pakalpojumus pašvaldības iestādēm u.tml.”

Papildināts 1.4. rīcības “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem” apraksts: “Atbalsta investīcijas, kas saistītas ar viesmīlību, viesu, atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, pirtīm, t.sk. telpu iznomāšana atpūtas, ģimenes, korporatīviem pasākumiem, semināriem u.tml. Atbalsta pakalpojumus, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanu, atpūtas pasākumiem, aktīvo atpūtu un veicina cilvēka veselības atjaunošanu, garīgā potenciāla un fizisko spēju attīstību. Attīstāmie pakalpojumi ir pielīdzināmi MNF teritorijā esošo vietējo pašvaldību mājas lapu tūrisma pakalpojumu sadaļā aprakstītajiem un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Skaidrojums par biedrību atbalsta intensitātes piešķiršanu: “Uz atbalsta intensitāti 70% pretendē biedrības un nodibinājumi, kas pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas veikuši saimniecisko darbību, atbilstoši MKN 590 noteikumiem (ir noslēgts saimnieciskais gads, VID iesniegts gada pārskats un tas ir apliecinājis saimnieciskās darbības sistemātiskumu - vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā). Biedrībām un nodibinājumiem, kam pēdējā noslēgtajā gadā nav veikta saimnieciskā darbība - 60% atbalsta intensitāte.”

Ir precizēti atsevišķi vērtēšanas kritēriji 1.4.rīcībā “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem”, lai izlīdzinātu esošo un jauno tūrisma pakalpojumu sniedzēju vērtēšanu. Rīcības mērķauditorija ir esošie tūrisma pakalpojumu sniedzēji MNF teritorijā. Papildu punkti netiek piešķirti jaunajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un pretendentiem, kuri radīs jaunas darba vietas, jo tūrismā jaunas darba vietas rodas reti, jādod iespēja attīstīt jau esošu tūrisma pakalpojumus.

Lai projektu iesniedzējiem neradītu papildu slogu un izdevumus, no rīcībām 1.1. “Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi”, 1.4. “Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem”, 1.5. „Tirgus laukumu izveide un labiekārtošana” un 1.6. “Lidaparātu lidotspējas nodrošināšana Degumnieku lidlaukā” izņemts vērtēšanas kritērijs “Projekta publicitātes nodrošināšana”.

Ja finansējums atļaus, līdz 2020.gadam izsludināsim vēl vienu kārtu biedrību īstenotiem projektiem. Lai neradītus liekas izmaksas biedrībām, 2.aktivitātes rīcībām arī jāmaina nosacījums par publikāciju, kas aptver visu MNF teritoriju, tāpēc 2.2. rīcībā „Sabiedrības īstenotas aktivitātes” un 2.6. rīcībā „Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā” vērtēšanas kritērijs par publicitāti apstiprināts jaunā redakcijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem: “Atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē, vizuālā identitātē iekļaujot arī MNF logotipu.”

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo