Līdz 2018.gadam MNF notiks viena kārta, kuru plānots izsludināt novembrī. Projektu iesniegšana – janvārī.

Tiks atbalstīti individuālie un kopprojekti uzņēmējdarbībā 1.aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšana”.
1.1.rīcība “Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” atbalsta lauksaimniecības produktu pārstrādi. Ja tiek sniegta informācija par MNF teritorijā saražoto lauksaimniecības produktu pārstrādi, tad tā sakrīt ar informāciju par pārtikas apriti uzņēmumā.

Atbalsta ar lauksaimniecību nesaistītu ražošanu un pakalpojumus.
Neatbalsta investīcijas, kas saistītas ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 50 000 euro.
Maksimālā atbalsta intensitāte 60 %. Jaunajiem uzņēmējiem – 70%. MNF SVVA stratēģijas ietvaros jaunais uzņēmējs ir fiziska persona, kas uzņēmumu dibina pirmo reizi, uzņēmums projekta iesniegšanas brīdī nav vecāks par vienu gadu, tai skaitā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuru dibina viena vai vairākas fiziskas personas, kas uzņēmumu dibina pirmo reizi.
Projektu var iesniegt fiziska persona, kas uzņēmumu dibina vai saimniecisko darbību reģistrē pēc lēmuma par  LEADER finansējuma piešķiršanu saņemšanas.
Saistības, kuras pretendents uzņemas pēc projekta pabeigšanas, noteiktas MK noteikumu Nr. 590 14.punktos, attiecināmās izmaksas noteiktas MK noteikumu Nr.590 28. punktos.

    1.2. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem”. Atbalsts tūrisma pakalpojumu izveidei un attīstībai. Atbalsta investīcijas, kas saistītas ar viesmīlību, viesu, atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, pirtīm, t.sk. telpu iznomāšana atpūtas, ģimenes pasākumiem u.tml.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 20 000 euro.
Maksimālā atbalsta intensitāte 60 %. Jaunajiem uzņēmējiem – 70%. MNF SVVA stratēģijas ietvaros jaunais uzņēmējs ir fiziska persona, kas uzņēmumu dibina pirmo reizi, uzņēmums, projekta iesniegšanas brīdī, nav vecāks par vienu gadu, tai skaitā sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuru dibina viena vai vairākas fiziskas personas, kas uzņēmumu dibina pirmo reizi.
Projektu var iesniegt fiziska persona, kas uzņēmumu dibina vai saimniecisko darbību reģistrē pēc lēmuma par  LEADER finansējuma piešķiršanu saņemšanas.
Saistības, kuras pretendents uzņemas pēc projekta pabeigšanas, noteiktas MK noteikumu Nr. 590 14.punktos, attiecināmās izmaksas noteiktas MK noteikumu Nr.590 28. punktos.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Datums : Pirmdiena, 16. Jūlijs
17
Datums : Otrdiena, 17. Jūlijs
18
Datums : Trešdiena, 18. Jūlijs
19
Datums : Ceturtdiena, 19. Jūlijs
20
Datums : Piektdiena, 20. Jūlijs
21
Datums : Sestdiena, 21. Jūlijs
22
Datums : Svētdiena, 22. Jūlijs
27
Datums : Piektdiena, 27. Jūlijs
28
Datums : Sestdiena, 28. Jūlijs
29
Datums : Svētdiena, 29. Jūlijs
30
31

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo