Ir mainījusies projekta iesnieguma atvēršanas kārtība LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)! Informācija, ko MNF sniedza 16.marta seminārā un kas ir ievietota MNF sagatavotajā prezentācijā, ir mainījusies. Atvēršanas instrukcija tālāk.

Ieejot savā EPS lietotāja sadaļā, veram vaļā "Projekti un investīcijas" →

"Projektu iesniegumi" →

Labajā augšējā stūrī "Izveidot jaunu" →

Atveras instrukcija ar izceltiem melniem un sarkaniem tekstiem.
Instrukcijas lejas daļā zem "LEADER pieteikumi" ir laukums, kurā jāieraksta novads, kurā plānojam īstenot projektu. RAKSTĀM ĻOTI LĒNI, piem., uzraksta tikai pirmo zilbi "Mad". EPS piedāvās Jums pašvaldību teritorijas, ja EPS nepaspēj piedāvāt, Jūs netiekat tālāk.
Izvēlamies savu, piem., "Madonas nov. Aronas pag." →

"Izveidot jaunu iesniegumu "Madonas novada fonds"" →

Vajadzētu būt, ka Jums piedāvā DIVUS iesniegumus.
Izvēlamies to, kas atbilsts rīcībai. MNF neredz savā EPS sistēmā, bet pieņemam, ka numuri ir:

"Reģistrēt pieteikumu (A019.22.02)" - atbilst rīcībai 2.2. Sabiedrības īstenotas aktivitātes;
"Reģistrēt pieteikumu (A019.22.06)" - atbilst rīcībai 2.6. Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā.

 

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo