Madonas novada fondam bija patiess prieks un gods 31.martā piedalīties biedrības “Dzērvenīte” 10 gadu jubilejas pasākumā, kas bija arī noslēgums sekmīgi īstenotajam praktisko prasmju LEADER projektam “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”.

Projekts tika uzsākts 2016.gada 1.novembrī, un piecu mēnešu laikā pasniedzējas Zandas Brokas vadībā rokdarbnieces apguva iemaņas aušanā, mezglošanā, šūšanā, filcēšanā, paklāju veidošanā un karstās līmes dekoru izveidē. Apmācībās kopumā piedalījās pavisam 24 dažāda vecuma, nodarbošanās un tautības sievietes no Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagasta un Madonas novada Barkavas pagasta, piesaistot arī Viļānu novada Sokolku pagasta iedzīvotājas.
Projekta darba rezultātu varējām aplūkot krāšņā izstādē, kuru ierīkoja projekta vadītāja Rita Ivenkova. Māksliniecisks košums, oriģinalitāte, dzīvespriecīgas krāsas! Izstādīts ap 190 darbu (austi lakati, prievītes, jostas, tamborēti paklāji, karstās līmes trauki, glezniņas, darbi kvīlinga tehnikā, dekoratīvi spilveni ar filcētu rotājumu, iefilcētas ziepītes, filcētas rotas, mezglotas rotas un interjera elementi. Kā teica Rita: “Ja no mūsu nemācēšanas radās tādi darbi, tad esam īstas rokdarbnieces!” Par izstādi priecājās gan pašas čaklās rokdarbnieces, gan viesi. Vienaldzīgo nebija.

Apgūtās zināšanas rokdarbnieces varēs pielietot praktiski, tas nebūs vienas dienas ieguvums. Būtiski arī tas, ka projekts sasniedzis savu mērķi – attīstītas rokdarbu prasmes, celta iedzīvotāju pašapziņa, apzinoties savu nozīmi Latvijas kultūrvides kontekstā, popularizējot skaistumu kā estētisku baudījumu un vienu no dzīves pamatvērtībām. Tuvojoties Latvijas simtgadei, tika aktualizētas senās prasmes, kuras būs iespēja nodot nākamajām paaudzēm, turpinot latviešu kultūrvēsturisko tradīciju un mantojuma saglabāšanu. Ilgtermiņā prasmes ļaus gūt arī papildu finansiālus ienākumus.
Pasākuma ievadvārdus teica biedrības “Dzērvenīte” vadītāja Teresija Ivenkova, atceroties pašus pirmsākumus 2007.gada 2.martā, kad pēc negulētas nakts, kurā rakstīti visi nepieciešamie papīri biedrības dibināšanai, pa tiešo kopā ar biedrību “Zemes bites” devušies uz Rīgu tos iesniegt. Varakļānu novadā reģistrēts pavisam 14 biedrību.
“Dzērvenīte” šo gadu laikā čakli strādājusi, realizējot pavisam 13 projektus, galvenokārt, izglītības jomā. Šodien ir īpaša svētku noskaņa, jo padarīts ir daudz, un Teresija saņem daudzu cilvēku sirsnīgus un mīļus “Paldies!”. Viņai ir, ar ko lepoties, arī tajā ziņā, ka izaudzināts krietns palīgs – meita Rita, kura tagad turpina mammas iesākto un raksta projektu pieteikumus. Padomā jau nākamā projektu pieteikumu kārta, kurā jāpiedalās.
Projekts “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” Nr.16-05-AL23-A019.2206-000001 tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Madonas novada fonda sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020” rīcībā “Praktisko prasmju un zināšanu veicināšana Madonas novada fonda teritorijā”. Projekta attiecināmās izmaksas 1857,5 EUR, publiskais finansējums 1671,75 EUR, atbalsta intensitāte – 90%. Projekta līdzfinansējumu nodrošināja Varakļānu novada pašvaldība.

 

Sagatavoja
Madonas novada fonda
vietējās attīstības stratēģijas koordinatore
Ilze Bardziņa

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo