Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020. ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2017.gada 10.aprīļa līdz 10.maijam.
Rīcības
, kurās 7.kārtā iesniedz projektu iesniegumus:
2.2. rīcība “Sabiedrības īstenotas aktivitātes”, atbalsta apmērs rīcībai 181 033 EUR;
2.6. rīcība “Praktisku prasmju un zināšanu veicināšana MNF teritorijā”, atbalsta apmērs rīcībai 18 000 EUR.
Informatīvais seminārs notiks 16.martā plkst.10.00 Madonā, Saieta laukumā 1, Madonas pašvaldības domes ēkā, trešā stāva zālē.

Šajā kārtā iesniedz sabiedriskā labuma projektus.
Sabiedriskā labuma projekts – projekts, kuru īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kura rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts (13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 6.3.p.).
Netiek atbalstīti pašvaldību iesniegtie projekti vai projekti, kas saistīti ar pašvaldības iestāžu infrastruktūras vai pašvaldībai piederošu teritoriju sakārtošanu.

Informācija LAD LEADER atvērumā, arī lad.gov.lv.

Rokasgrāmata LAD EPS izmantošanā LEADER projektiem.

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo