Līdz 19.augustam, LEADER projektu pieņemšanas 5.kārtā iesniegti 8 projekti. Izsludinātā kārta veltīta uzņēmējdarbībai. Nākošo kārtu uzņēmējdarbības projektiem MNF plāno izsludināt 2016.gada rudenī līdz 2017.gada ziemā.

Lasīt tālāk ...

Ar šī gada 13.augustu stājušies spēkā MK noteikumu Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""grozījumi. Izmaiņas attieksies uz nākamajām kārtām, kuras MNF plāno sludināt 2016.gada rudenī -2017. gada ziemā. Izmaiņas tiks skaidrotas ar kārtām saistītajos informatīvajos semināros.

Lasīt tālāk ...

10.augustā MNF piedalījās Valsts Lauku tīkla organizētā seminārā "Vietējo rīcības grupu darbības izvērtējums, stratēģiju un Ministru kabineta noteikumu grozījumi". Seminārā par aktuālajām tēmām runāja lektori no Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas.

Lasīt tālāk ...

Youtube_Icon_Transparent.png

LEADER

 

Zemkopības ministrija

 

 

Valsts Lauku tīkls

 

LLF logo